system ratowniczo-gaśniczy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system ratowniczo-gaśniczy - omówienie - strona 1 system ratowniczo-gaśniczy - omówienie - strona 2 system ratowniczo-gaśniczy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Struktura organizacyjna i podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej.
PSP jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarem, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Do podstawowowych zadań PSP należy:
rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej
nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
PSP tworzą następujące jednostki organizacyjne:
komenda główna
komendy wojewódzkie
komendy rejonowe
jednostki ratowniczo gaśnicze
Szkoła Główna Służby Pożarniczej i pozostałe szkoły oraz ośrodki szkolenia
jednostki badawczo-rozwojowe
Zakres działania Komendanta Głównego PSP
kierowanie krajowym systemem ratowniczo gaśniczym,
nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
kierowanie pracą Komendy Głównej PSP
nadzorowanie działalności komendantów wojewódzkich,
określanie struktury organizacyjnej komend wojewódzkich i rejonowych;
ustalanie siedzib, norm liczebności i wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych;
inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych organizowanie kształcenia zawodowego
wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do ochrony przeciwpożarowej
określa szczegółowy zakres działania terenowych organów PSP.
Podstawowe założenia do struktury organizacyjnej systemu ratowniczo gaśniczego.
PSP jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez:
walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
ratownictwo techniczne,
ratownictwo chemiczne,
ratownictwo ekologiczne,
ratownictwo medyczne
4. Struktura organizacyjna krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz podmioty tego systemu na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie podstawowe zadania systemu związane z obszarem powiatu, poziomy wojewódzki i krajowy natomiast spełniają rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił spoza obszaru danego powiatu lub województwa.


(…)

… wyposażenie kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego.
Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego i Służby Ratownictwa w Zakładzie Górniczym powinny być wyposażone w:
1) sprzęt ochrony układu oddechowego,
2) przyrządy pomiarowe i kontrolne,
3) sprzęt ratowniczy i pomocniczy,
4) sprzęt medyczny,
5) sprzęt ochrony indywidualnej i odzież ochronną, 6) oświetlenie osobiste ratowników określone przez właściwą…
… i pomocniczy, w tym lampy osobiste dla ratowników,
4) sprzęt medyczny,
5) sprzęt ochrony indywidualnej i odzież ochronną,
6) wóz bojowy dyżurujących zastępów ratowniczych (pogotowi specjalistycznych).
21. Organizacja pogotowia ratowniczego w jednostkach ratownictwa górniczego.
Jednostka ratownictwa powinna spełniać wymagania niezbędne do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa górniczego, w szczególności…
…,
wyamagania w zakresie wyposażenia technicznego służb,
szczegółowe zasady tworzenia i zatwierdzenia planu ratownictwa górniczego
wymagane kwalifikacje zawodowe, zdrowotne i wiekowe członków drużyn ratowniczych,
szczegółowe zasady szkolenia z zakresu ratownictwa górniczego,
zasady prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju zagrożeń naturalnych, występujących w zakładach górniczych.
10.Struktura…
… bezpieczeństwa powszechnego.
Do zadań należy także wykonywanie prac profilaktycznych. Pracami profilaktycznymi są prace mające na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego.
11.Formalne sposoby spełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku w zakresie ratownictwa wynikającego z prawa górniczego i geologicznego.
Poprzez:
utrzymanie własnych służb ratownictwa…
… ratowników - przy liczbie pracowników > 2000.
20% osób musi być w funkcji dozoru
W ZG wydobywających ropę naftową i gaz ziemny powinny być utrzymywane co najmniej:
w granicach lądu stałego:
4 zastępy ratownicze - w przypadku występowania zagrożenia siarkowodorowego,
2 zastępy górnicze - nie występowania 2) w granicach obszarów morskich RP - 2 zastępy ratownicze w każdym z obiektów wydobywczych zakładu.
W ZG…
… oraz pól pożarowych w których mogą wystąpic nagromadzenia gazów palnych i może dojśc do wybuchu.
Mogą być wykonane jako:
a.korki podsadzkowe-są to odcinki wyrobiska wypełnione podsadzką hydrauliczną, gipsem, anhydrytem, popiołami z elektrowni i innymi materiałami niepalnymi.
b.korki wodne-zalane odcinki wyrobiska o korzystnym położeniu niwelacyjnym.
c.korki podsadzkowe na bazie tamy organowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz