Bhp i ratownictwo

note /search

Ratownictwo górnicze - szczegółowe omówienie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1624

1.Wymień zakres przedmiotowy Rozporządzenia Ministra w sprawie ratownictwa górniczego Rozporządzenie określa: - organizację, szczegółowe zadania służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, w tym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczeg...

Drgania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 742

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Sprawozdanie z przedmiotu: BHP 2 - laboratorium Temat: Drgania Wykonała: Prowadzący: Nazwa zakładu pracy Adres Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Wykonywana czynność Narzędzie pracy Czas narażenia na drgania mechanicz...

Zagrożenia, sprzęt ochrony osobistej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE. I/ BHP, ZAGROśENIA, SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ. 1/ PODSTAWOWE PRZEPISY BHP POD ZIEMIĄ I NA POWIERZCHNI. HAŁAS: a/ równowaŜny poziom hałasu nie moŜe przekroczyć 85 dB. ( 8h lub na tydzień), b/ maksymalny poziom hałasu nie moŜe przekroczyć 115 dB. c/ szczytowy poziom hała...

System ratowniczo-gaśniczy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1603

Struktura organizacyjna i podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej. PSP jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarem, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do podstawowowych zadań PSP należy: rozpoznawanie zagro...

Hałas-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Sprawozdanie z przedmiotu: BHP 2 - laboratorium Temat: Hałas Nazwa zakładu pracy Adres Stanowisko Imię i nazwisko pracownika Miejsce pracy Narzędzie pracy Wykonywana czynność Rodzaj hałasu Źródło hałasu Metoda pomiaru ...

Wypadki przy pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1428

Co to jest wypadek przy pracy ? Od dnia 1 stycznia 2003 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dziennik Ustaw z 2002 r., Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą za wyp...

Pomiar zapylenia-ćwiczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757

Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Sprawozdanie z przedmiotu: BHP 2 - laboratorium Temat: Pomiar zapylenia Nazwa zakładu pracy Adres Stanowisko Imię i nazwisko pracownika Stosowane narzędzie pracy Wykonywana czynność Czas ekspozycji na zapylenie Zastosowa...

Wypadki przy pracy-interpretacja wybranych zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Górniczy Laboratorium z BHP. Temat: INTERPRETACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW PRZY PRACY NA PODSTAWIE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO. Rok Akademicki Wykonał: INTERPRETACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW PRZY PRACY NA PODSTAWIE ORZECZN...

Pomiaru składu powietrza kopalnianego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 7035

Wstęp Przyrządy do pomiaru składu powietrza kopalnianego można podzielić na następujące grupy: aparatura laboratoryjna do analizy gazów, stacjonarne i przenośne analizatory gazów, wykrywacze i rurki wskaźnikowe. Pobieranie próbek powietrza kopalnianego odbywa się z odpowiednich miejsc w górnicz...

Pola elektromagnetyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Pola elektromagnetyczne. Nielaserowe promieniowanie optyczne. Część widma elektromagnetycznego o długościach fali, z przedziału od 10-8 m do 10-3 m (10 nm-1 mm) nazywamy pro­mieniowaniem optycznym. Promieniowanie optyczne dzieli się na promieniowanie widzialne (światło) oraz niewidzialne dla oczu ...