Pola elektromagnetyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pola elektromagnetyczne-opracowanie - strona 1 Pola elektromagnetyczne-opracowanie - strona 2 Pola elektromagnetyczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pola elektromagnetyczne.
Nielaserowe promieniowanie optyczne.
Część widma elektromagnetycznego o długościach fali, z przedziału od 10-8 m do 10-3 m (10 nm-1 mm) nazywamy pro­mieniowaniem optycznym. Promieniowanie optyczne dzieli się na promieniowanie widzialne (światło) oraz niewidzialne dla oczu promieniowanie nadfioletowe i promieniowanie podczer­wone.
Fizyczną, chemiczną lub biologiczną przemianę wywołaną oddziaływaniem promieniowania optycznego na materię określa się jako skutek promieniowania optycznego. Rodzaj skutku promieniowania optycznego zależy od składu widmowego promieniowania. Gdy promieniowanie optyczne wywołuje w materii przemiany chemiczne, używa się określenia skutek aktyniczny, natomiast w przypadku oddziaływania na tkankę organizmów żywych mówi się o skutku biologicznym promie­niowania optycznego. Miarą skutku biologicznego promienio­wania optycznego może być np. ilość substancji (wyrażona w mg, g, molach itp.) powstałej w wyniku reakcji fotochemicznej spowodowanej określoną dawką promieniowania. Danemu rodzajowi skutku biologicznego odpowiada charakterystyczny, właściwy mu względny rozkład widmowy skuteczności biolo­gicznej promieniowania optycznego (krzywa skuteczności biologicznej promieniowania optycznego).
W Polsce, w chwili obecnej wartości NDN są określone dla nielaserowego promieniowania nadfioletowego oraz podczer­wonego, natomiast nie opracowano jeszcze wartości do­puszczalnych nielaserowego promieniowania widzialnego.
Promieniowanie nadfioletowe
Charakterystyka czynnika
Promieniowaniem nadfioletowym (UV) nazywamy promie­niowanie optyczne o długości fali, od około 10 nm do około 400 nm. Wyróżnia się następujące zakresy nadfioletu:
UV-A (nadfiolet bliski) o długościach fali 315-400 nm UV-B (nadfiolet średni) o długościach fali 280-315 nm UV-C (nadfiolet daleki) o długościach fali 100-280 nm. Promieniowanie nadfioletowe o długościach fali poniżej 200 nm jest często nazywane nadfioletem próżniowym. Jest ono silnie pochłaniane przez prawie wszystkie substancje. Działanie nadfioletu na organizm człowieka
Promieniowanie nadfioletowe może wywoływać w tkance biologicznej reakcje fotochemiczne. Na organizm człowieka promieniowanie to oddziałuje przez skórę i oczy. Zarówno nadmiar, jak i niedobór promieniowania nadfioletowego mogą być dla człowieka szkodliwe. Pod wpływem nadfioletu zawarty w skórze człowieka 7-dehydrocholesterol ulega przekształceniu w witaminę D3, która odgrywa ważną rolę w gospodarce wapniowo-fosforowej ustroju. Korzystnie wpływa na wzrost odporności organizmu człowieka, niszczenie drobnoustrojów czy przyśpie­szanie gojenia ran i owrzodzeń.
Do szkodliwych skutków nadmiernej ekspozycji na promie­niowanie UV w przypadku skóry należy zaliczyć przede wszyst­kim: rumień skóry, złuszczanie się naskórka, wzrost ilości barwników (na skórze pojawiają się piegi, znamiona, plamy) oraz zmiany przednowotworowe i nowotworowe skóry. W przypadku oka nadmierne napromienienie nadfioletem może spowodować: zapalenie spojówki, zapalenie rogówki, zaćmę lub uszkodzenie siatkówki. Oprócz tego w wyniku pochłaniania nadfioletu przez soczewkę może występować zjawisko fluore­scencji przeszkadzające w procesie widzenia.


(…)

…, bezpośredniego patrzenia w wiązkę promieniowania laserowego o dużej mocy lub energii. Zapewniają jednak bezpieczeństwo w razie przypadkowej ekspo­zycji krótkotrwałej.
C. Promieniowanie jonizujące.
Nazwa promieniowanie jonizujące wywodzi się stąd, iż jedną z podstawowych właściwości tego promieniowania jest powodowanie zjawiska jonizacji i wzbudzenia atomów ośrodka, przez który ono przechodzi. Procesowi pochłaniania promieniowania przez jakąkolwiek materię towarzyszy zawsze zjawisko jonizacji, a więc następują zmiany w atomach, przynajmniej chwilowe, co może powodować zmianę struktury molekuł zbudowanych z tych atomów.
Promieniowanie jonizujące dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
promieniowanie korpuskularne (cząstkowe)
elektromagnetyczne.
Do pierwszej grupy zalicza się promieniowanie charaktery zujące…
… wywołany przez promieniowanie zależy przede wszystkim od ilości pochłoniętego promieniowania, czyli od dawki pochłoniętej, ale także od rodzaju promieniowania, wielkości napromienionego obszaru ciała, rozłożenia dawki w czasie (tzw. mocy dawki), a nawet wieku i stanu zdrowia napromienionej osoby. każda ekspozycja osób na promieniowanie jonizujące musi być utrzymana na tak małym poziomie…
… spotykane sztuczne źródła nielaserowego pro­mieniowania nadfioletowego to: - źródła elektryczne: niskociśnieniowe lampy rtęciowe UV ­tzw. świetlówki UV (np. bakteriobójcze), lampy rtęciowe UV wysoko i średniociśnieniowe, wysokociśnieniowe metalohalogenkowe promienniki UV, lampy wodorowe, ksenonowe, halogenowe i inne;
- źródła technologiczne: spawanie łukowe (np. łukiem elektrycznym lub plazmowym), spawanie…
… (W/m2) lub napromienie­nia (J/m2). W przypadku patrzenia na laserowe źródło rozciągłe lub w wiązkę po odbiciu rozpraszającym MDE jest określana w jednostkach luminancji energetycznej (W/m2sr) lub luminancji energetycznej zintegrowanej (J/m2sr).
Podstawą do określenia zagrożenia jest określenie ekspozycji na podstawie pomiaru lub danych katalogowych urządzenia laserowego i porównanie jej z wartościami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz