Higiena i epidemiologia, Lasery - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena i epidemiologia, Lasery - omówienie - strona 1 Higiena i epidemiologia, Lasery - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Lasery
Laser to generator promieniowania, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej.
Nazwa jest akronimem od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.
Promieniowanie lasera ma charakterystyczne właściwości, trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia w innych typach źródeł promieniowania:
1. Jest spójne w czasie i przestrzeni,
2. zazwyczaj spolaryzowane
3. ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności.
W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu (zob. laser femtosekundowy).
a) Specjalne lasery gazowe wytwarzające ultrafiolet o możliwie jak najmniejszej długości fali używane do produkcji półprzewodnikowych układów scalonych:
b) Lasery używane w stomatologii i dermatologii, w tym do usuwania tatuaży, znamion oraz włosów:
laser rubinowy (694 nm)
Aleksandrytowy (755 nm)
pulsacyjna matryca diodowa (810 nm)
c) Półprzewodnikowe diody laserowe:
małej mocy - używane we wskaźnikach laserowych, drukarkach laserowych, CD/DVD
dużej mocy - używane w przemyśle do cięcia i spawania, występują o mocach do 10 kW
Słowo laser bez dodatkowych określeń odnosi się najczęściej do laserów emitujących światło widzialne. W przypadku innych długości fali stosowane są dodatkowe określenia precyzujące zakres pracy
Ponieważ promieniowanie laserowe o tej samej mocy lecz o różnych długościach fal może wywołać różne skutki podczas oddziaływania z tkanką biologiczną, lasery podzielono na klasy. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami laserowymi podano w Polskiej Normie PN-EN 60825-1:2005 (Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika). Nowy podział na siedem klas (1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4):
1 - Lasery które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy
1M - Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.
2 - Lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne
2M - Lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne


(…)

… używa się w medycynie przede wszystkim dla "twardej" obróbki tkanek:
1) cięcia,
2) koagulacji,
3) odparowania (fotoablacji oraz ablacji stymulowanej plazmą)
4) obróbki mechanicznej (rozrywania, fragmentacji czy kawitacji)
Lasery stosowane w medycynie estetycznej:
Erbium-YAG-Laser jest stosowany do usuwania blizn, niewielkich brodawek oraz znamion
Laser CO2 jest stosowany do niwelowania powierzchownych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz