Wypadki przy pracy-interpretacja wybranych zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypadki przy pracy-interpretacja wybranych zagadnień - strona 1 Wypadki przy pracy-interpretacja wybranych zagadnień - strona 2 Wypadki przy pracy-interpretacja wybranych zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Górniczy
Laboratorium z BHP.
Temat: INTERPRETACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW PRZY PRACY NA PODSTAWIE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.
Rok Akademicki Wykonał:
INTERPRETACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW PRZY PRACY NA PODSTAWIE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO.
Zawał serca a przyczyny zewnętrzne.
Nie można wykluczyć uznania zawału za wypadek przy pracy pod warunkiem jednakże stwierdzenia, że zdarzenie to nastapiło w związku z pracą na skutek przyczyny zewnętrznej, którą w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z dnia 12 czerwca 1975 r. Może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszanie się powodujące potknięcie się i upadek na gładkiej powierzchni. Zawał serca jest wynikiem przyczyn istniejących w samym organiźmie człowieka, łączących się ze stanem zdrowia, predyspozycjami ustrojowymi i własciwosciami wewnętrznymi - są to więc przyczyny wewnętrzne. Przy istnieniu tych przyczyn, do wystąpienia zawału mogą też doprowadzic przyczyny zewnętrzne. Przy ocenie, czy zawał serca jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej istotne znaczenie ma rodzaj przyczyny zewnętrznej, jej rola w wystąpieniu zawału serca oraz okolicznosci, w jakich nastąpiło to zdarzenie. Jeżeli zatem zawał serca wystąpił na skutek nienormalnej reakcji organizmu w normalnych warunkach pracy wymagajacej np. zwykłego wysiłku fizycznego, bądź psychicznego - to trzeba przyjąć, że decydujący wpływ na zawał wywarły przyczyny wewnętrzne. W rezultacie taki zawał nie może być uznany za wypadek przy pracy. Jeżeli natomiast zawał nastąpił jako wynik nieprawidłowosci w sposobie lub warunkach wykonywanej pracy, stanowi wypadek przy pracy w rozumieniu wyżej powołanej ustawy.
1.1.Praca w godzinach nadliczbowych jako przyczyna zewnętrzna.
Przyczynę zewnetrzną mogłoby stanowić zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, gdyby okazało się na podstawie opinii biegłego - lekarza, że rodzaj czy warunki pracy wpłynęły na zaostrzenie objawów schorzenia samoistnego (wady serca) doprowadzających do omdlenia i upadku na kamienną podłogę, powodujacego obrażenia głowy i zagrażającego życiu.

(…)

… on czasowe zwolnienie z pracy.
9. Wypadek w drodze do pracy.
Wypadek, jakiemu uległ pracownik w drodze do pracy lub na zajęcia przewidzianych programem studiów podyplomowych, na które został skierowany przez zakład pracy - jest wypadkiem w drodze do pracy. Pobicie pracownika na klatce schodowej przez nieznanych, pijanych mężczyzn spełnia kryteria wypadku w drodze do pracy.
10. Pracowniczy obowiązek…
… atmosferycznymi motoroweru, którym dojeżdżał do pracy, jest wypadkiem przy pracy.
6. Wypadek a choroba padaczkowa.
Upadek pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynnosci w zakładzie pracy, w wyniku którego to upadku doznał on złamania podstawy czaszki i innych obrażeń powodujacych smierć - nie jest wypadkiem przy pracy, gdy upadek był następstwem ataku padaczkowego.
7. Wypadek a wina pracownika…
… na osobie pracownika mogą wyniknąć nie tylko z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ale także z innych chorób (zwanych chorobami pracowniczymi lub pozazawodowymi), które mają związek przyczynowy z pracą. Według Sądu Najwyższego „pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek spowodowanej warunkami pracy choroby, nie będącej chorobą zawodową może dochodzić od zakładu pracy roszczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz