Studia podyplomowe

note /search

Wzór umowy-Kwestionariusz osobowy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1701

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 9. Przebieg...

Urlop szkoleniowy-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

pozaszkolnych są studia podyplomowe, kursy i seminaria. W miarę potrzeby mogą być także organizowane inne formy...