Organizacja - zadania na ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja - zadania na ćwiczenia - strona 1 Organizacja - zadania na ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UG
1. Wejście X
- materiały: wszelkie materiały biurowe
- wyposażenie produkcyjne: umeblowanie- ławki, stoły, biurka, krzesła; maszyny: komputery, rzutniki, projektory, skanery, drukarki, kserokopiarki; dostęp do Internetu, oprogramowanie
- energia: elektryczna, cieplna, woda
- personel: wykwalifikowana kadra naukowa z odpowiednią wiedzą i umiejętnością jej przekazywania
- informacje: program nauczania wytyczony przez Ministerstwo Edukacji, statut uczelni, regulamin studiów
- kapitał: budynek podzielony na odpowiednia ilośc sal ćwiczeniowych i wykładowych; grunty, na których umiejscowiony jest ów budynek, kapitał finansowy, - inne: kapitał informacyjny
2. procesy przetwarzania:
podstawowe:
- nauczanie: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, praktyki, kursy e-learningowe
B)pomocnicze:
-konsultacje, dokształcanie kadry poprzez kursy, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, współpraca pomiędzy wydziałami, wymiany zagraniczne
3. wyjście Y:
-wyroby: wykształcony student(dzienny, wieczorowy, zaoczny) na różnych stopniach kształcenia: licencjat, magister, studia podyplomowe, doktor
- usługi:
*doradcze: consulting, szkolenia
*badawcze: różne projekty naukowe
*weryfikacja wiedzy
*organizacja konferencji(pod względem merytorycznym)
-odpady; śmieci, zużyty sprzęt, przestarzałe oprogramowanie
- informacje: poziom wykształcenia studentów, poziom realizacji programu nauczania, osiągnięcia naukowe studentów uczelni
-inne: publikacje naukowe, opracowania badań
4. zarządzanie systemem produkcyjnym
planowanie: - opracowanie sposobu realizacji programu nauczania - określenie ilości przyjętych studentów i ilości zatrudnionych nauczycieli - sporządzanie planów krótkoterminowych oraz długoterminowych mających na celu podnieść poziom nauczania oraz zakup nowszych rozwiązań technologicznych ułatwiających przekazywanie wiedzy.
organizowanie: - rekrutacja studentów i nauczycieli
- zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników
- przydzielenie studentów do grup
- pogrupowanie pracowników naukowych w katedry, instytuty - stworzenie pracownikom odpowiedniego miejsca pracy(przygotowanie sal, rozdzielenie materiałów biurowych)
- opracowanie rozkładu zajęć
sterowanie:
- uruchomienie i odpowiednie wykorzystanie urządzeń i maszyn w procesie edukacyjnym(np. prezentacja slajdów)
- ustalanie przywilejów z tytułu pełnionej określonej funkcji (np. profesorowie decydują o ocenach
-

(…)

… Wydawnictwa publikujący ksiązki pracowników naukowych
- marketing: reklama, promowanie wydziału wśród przyszłych studentow
- obsługa techniczna: panie sprzątaczki, szatniarki, konserwatorzy
- zarzadzanie: dziekan, prodziekan
6. Mikrootoczenie:
dostawcy: licea ogólnokształcące, technika, licea uzupełniające
konkurencja: wszelkie wydziały i prywatne uczelnie o charakterze ekonomicznym
odbiorcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz