UJ 1918-1939

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UJ 1918-1939 - strona 1 UJ 1918-1939 - strona 2 UJ 1918-1939 - strona 3

Fragment notatki:

Opisane są np. problemy lokalowe poszczególnych wydziałów i związane z tym plany rozbudowy Uniwersytetu, kondycja finansowa, struktura i funkcjonowanie uczelni w okresie międzywojennym (ustawy, władze, sytuacja prawna, liczebność studentów), a także ówczesna organizacja i tok studiów.

...Wydział Filozoficzny również często zwracał się z prośbą do Ministerstwa WRiOP o fundusze i pomoc w zdobyciu potrzebnych lokali. Starano się o grunty poforteczne dla powiększenia Ogrodu Botanicznego, planowano przeniesienie Obserwatorium Astronomicznego poza miasto, oczekiwano funduszy na przebudowę dawnej szkoły Przemysłowej dla zakładów chemicznych matematycznych i humanistycznych. Oczekiwano też wsparcia WRiOP i interwencje i władz kościelnych i klasztornych aby te wynajęły uniwersytetowi potrzebne lokale. Starania te dały częściowe rezultaty. Przebudowa Instytutu chemii poprawiła warunki pracy i nauczania tej dyscypliny jednak szybko okazały się niewystarczające. Przez małą liczbę miejsc słabsi kandydaci musięli czekać latami na zwolnienie miejsc...

...Trudna sytuacja materialna powodowała że od 1921 myślano o założeniu organizacji zawodowej mającej na celu ochronę praw tej grupy społecznej. 1924 powołano na wzór Warszawy związek pracowników wyższych uczelni krakowskich. 1925 Odbyło się w auli uniwersytetu walne zgromadzenie przedstawicieli uczelni krakowskich. Uchwalono statut i utworzono „Zrzeszenie Profesorów i Docentów Szkół Akademickich w Krakowie” jako cel postawili sobie ochronę kultury i nauki polskiej, walkę o zabezpieczenie potrzeb materialnych profesorów i większe fundusze na naukę...

I Podstawy materialne
Lokale
W międzywojniu brakowało lokali, przed wybuchem I wojny przerwano na UJ prace budowlane i remontowe. W czasie wojny gmachy uniwersyteckie pozajmowano na cele wojskowe i lazarety, zdewastowano przy tym budynki. Uniwersytet posiadał więc braki spowodowane zaborami i wojną. Jeszcze podczas zaborów trzeba było wynajmować lokale od prywatnych osób. W czasie wojny rząd austriacki nie płacił czynszów więc UJ musiał albo je spłacić albo się wynieść. Po wojnie z kolei napłynęło bardzo dużo studentów a laboratoria i kliniki nie były do tego przystosowane.
Największym problemem było utrzymanie dzierżawionych lokali -Uniwersytet żądał od państwa rekwizycji tych lokali jednak nie otrzymali na to zgody gdyż „byłoby to jeszcze gorsze traktowanie niż za zaboru austriackiego”
1923/24 na I rok medycyny przyjmowano 120 osób a sala mogła pomieścić tylko 40. Wykładający więc chemię prof. Marchlewski starał się o rozbudowę i podział przedmiotu na dyscyplinę lekarską i ogólną jednak jego starania nic nie dały. Wpuszczał zatem tylko 40 osób a wzburzeni tym studenci zbojkotowali wykłady.
Walery Jaworski i Adam Wrzosek zgromadzili zbiory muzealne dla Katedry Historii Medycyny. Jaworski założył w 1900 Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Polskiej i dzięki temu że firmy produkowały wodę jego receptury i mu za to płaciły stworzył z tego pokaźny fundusz dla muzeum. 1920 utworzono także Seminarium Historii i Filozofii Medycyny które skompletowało znaczną bibliotekę dzięki czemu powstał Instytut Historii Medycyny. Zbiorów było tak dużo że znajdowały się w 3 miejscach Krakowa, były bardzo cenne jednak z powodu braku miejsca zostały przeniesione z klinik na korytarze co strasznie oburzało kierownika Seminarium Władysława Szumowskiego. Z powodu ciasnoty nawet przez pewien czas rolę katedry pełniło mieszkanie Szumowskiego. 1927 Leon Wahcholz żądał dobudowy

(…)

… się już wtedy statutem gdyż przejęto się że Komisja Doradcza Obozu Zjednoczenia Narodowego miała opracować wytyczne w sprawie nowej organizacji szkół wyższych na podstawie ustaw włoskich i niemieckich które eliminowały autonomie uczelni i podporządkowanie programów nauczania „silnemu państwu”
Sprawa statutu wróciła w 1938 gdy ministerstwo zwróciło się z prośbą o przyspieszenie i nadesłanie statutu. Na początku 1939…
… laboratoryjnych i odpowiednich pracowników- problemy te wynikały z tego że uniwersytet był długo całkowicie zależny od budżetu państwa. Po wojnie połowa budżetu szła do Ministerstwa Spraw Wojskowych, potem nastąpił okres inflacji. 1924:reforma walutowa i zmiana marki polskiej na złote, po roku nastąpiło załamanie złotego. 1927 ustabilizowanie gospodarki do 1929 kiedy to nastąpił wielki kryzys który skończył…
… artykułów w „Nauce Polskiej” w 1925 pt „ Co Polska traci skutkiem niedostatecznego uprawiania nauki”. Uczelnie wymieniały pomiędzy sobą poufną korespondencje i Uniwersytet Warszawski przedstawił premierowi memoriał w 1926- zwracano tam uwagę że redukcja o 1/3 i tak zmniejszonego budżetu może uniemożliwić nauczanie.
Jednak te akcje nie zapobiegły redukcjom które objęły wszystkie uczelnie. Stanisław Grabski
… z Ministerstwa
7. Oblicze ideowe i postawy polityczne
Wojna i odzyskanie niepodległości sprawiły że postawy polityczne pracowników były zróżnicowane. Niektórzy profesorowie Wydziału Filozoficznego i Wydziału Prawa zaangażowali się w prace powstałego w 1914 Naczelnego Komitetu Narodowego co miało wpływa na ich postawy w Polsce odrodzonej.
Sekcją krakowską NKN-u kierował Władysław Leopold Jaworski
Stanisław Kot był kierownikiem Biura Prasy i Propagandy Naczelnego Komitetu Narodowego i redagował „ Wiadomości Polskie” w NKN-ie uważano że sprawę polską rozwiązać można opierając się na monarchii austro-węgierskiej.
Orientacje na państwa centralne reprezentował m.in. Estreicher. Zasługą Kota było doprowadzenie do wydania wielu broszur propagandowych w językach niemieckim angielskim i francuskim. Uzasadniały one polskie…
…. Uniwersytetowi groziło rozbicie i rozdarcie ideowe. Najbardziej atakowano Jaworskiego który przez nagonkę odsunął się od życia publicznego.
O atakach pro aliantów świadczył najlepiej przebieg habilitacji Stanisława Kota- Mimo wzorowego dzieła „Andrzej Frycz Modrzewski. Życie i działalność” Nie przeszła ona w radzie wydziału w 1919. Żądano nawet by Kot publicznie potępił poglądy jakie wcześniej wygłaszał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz