Historia wychowania

note /search

Koncepcje "nowego wychowania" - STULECIE DZIECKA ELLEN KEY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 5950
Wyświetleń: 10276

ZAJĘCIA IX - KONCEPCJE „NOWEGO WYCHOWANIA” - WOŁOSZYN STULECIE DZIECKA ELLEN KEY Książka Ellen Key (1849 - 1926), szwedzkiej pisarki, pedagoga i działacza społecznego stała się symbolem całego ruchu tzw. nowego wychowania w świecie w XX wieku. Marzyła o „stuleciu dziecka”, w którym znajdzie ono nal...

Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 3759
Wyświetleń: 6790

ZAJĘCIA 3- WPŁYW REFORMACJI I KONTRREFORMACJI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W EUROPIE I W POLSCE Reformacja i kontrreformacja w Europie (Luter, Filip Melanchton, Jan Szturm). Gimnazja humanistyczne w Elblągu, Gdańsku i Toruniu. Szkoły kalwińskie, luterańskie i ariańskie. I Reformacja i kontrreformacja w ...

Komisja Edukacji Narodowej - pigułka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 2681
Wyświetleń: 5376

ZAJĘCIA 5- KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ Powstanie komisji, członkowie, etapy działalności. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Główne obszary działalności Komisji. Podsumowanie: sukcesy i porażki Komisji. 1. Powstanie i zadania Komisji Głęboki wstrząs wywołany w całym narodzie przez pierwszy rozbiór ...

Pedagogika pozytywizmu warszawskiego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2527

ZAJĘCIA 8- PEDAGOGIKA POZYTYWIZMU WARSZAWSKIEGO Główni przedstawiciele: Aleksander Świętochowski, Henryk Wernic, Piotr Chmielowski, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, Aniela Szycówna, S. Karpowicz. ALEKSANDER HENRYK ŚWIĘTOCHOWSKI (1849-1936 albo 38) Polski pisarz, filozof, historyk, aforysta , kryty...

Oświata na terenach zaboru pruskiego i rosyjskiego po 1830 roku - Woło...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1848

ZAJĘCIA IX - OŚWIATA NA TERENACH ZABORU PRUSKIEGO I ROSYJSKIEGO PO 1830 ROKU - WOŁOSZYN: EWARYST ESTKOWSKI I JEGO STANOWISKO PEDAGOGICZNE (ze „Szkoły Polskiej”): Czy potrzeba uczyć historii pedagogiki po seminariach? Jest rzeczą najciekawszą i zastanowienia godną, że wszyscy prawie w uczeni osiwial...

UJ 1918-1939

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3955

Opisane są np. problemy lokalowe poszczególnych wydziałów i związane z tym plany rozbudowy Uniwersytetu, kondycja finansowa, struktura i funkcjonowanie uczelni w okresie międzywojennym (ustawy, władze, sytuacja prawna, liczebność studentów), a także ówczesna organizacja i tok studiów. ...Wydział...

Kultura i szkolnictwo w czasach saskich - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia wychowania
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 4907

WPLYW IDEI OŚWIECENIA NA PEDAGOGIKĘ POLSKĄ Kultura i szkolnictwo w czasach saskich. Sytuacja w państwie: Czasy saskie uchodzą w dziejach Polski za okres największego upadku wszystkich dziedzin życia. Nieustanne wojny, toczące się od drugiej polowy XVII w., najazdy, zniszczenia, pożary, to olbrzymi...

Piotr Chmielowski - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512

PIOTR CHMIELOWSKI (1848-1904) Polski historyk i krytyk literatury, publicysta, pedagog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Ignacego i Marii z Węglarskich. Kształcił się w I gimnazjum filolog...

Reforma oświaty Janusza Jędrzejewicza z 1932 roku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 9723

REFORMA OŚWIATY JANUSZA JĘDRZEJEWICZA Z 11 MARCA 1932 ROKU Sytuacja oświaty i szkolnictwa w Polsce przed reformą jędrzejewiczowską Główne założenia reformy dla wszystkich szczebli szkolnictwa Realizacja reformy, jej konsekwencje społeczne i oświatowe Ad2. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległośc...