Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2807
Wyświetleń: 5159
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie. - strona 1 Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie. - strona 2 Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie. - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA 3- WPŁYW REFORMACJI I KONTRREFORMACJI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W EUROPIE I W POLSCE Reformacja i kontrreformacja w Europie (Luter, Filip Melanchton, Jan Szturm). Gimnazja humanistyczne w Elblągu, Gdańsku i Toruniu. Szkoły kalwińskie, luterańskie i ariańskie. I Reformacja i kontrreformacja w Europie: Marcin Luter (1483 - 1546) i jego stosunek do oświaty Gdy Luter przybijał w 1517r. na drzwiach kaplicy w Wittenberdze swoje zasadnicze oskarżenie kościoła katolickiego, działał niewątpliwie jako narzędzie wszystkich ludzi niezadowolonych z dotychczasowych stosunków. W pierwszych wystąpieniach przekonywał swoich zwolenników, że każdy człowiek ma prawo do osobistej niezależności i zachęcał chłopów do oporu wobec feudalnych eksploatatorów. Ale gdy z czasem przekonał się, że zarówno jego osobiste bezpieczeństwo, jak i dalszy rozwój zapoczątkowanego przez niego ruchu religijnego zależą od siły politycznej i militarnej książąt, zaczął coraz bardziej lekceważyć potrzeby warstw niższych.
W pierwszym okresie swojej reformatorskiej działalności podkreślał, że jego kościół jest niezależny i nie służy interesom ani domów panujących, ani też poszczególnych klas, lecz wyłącznie potrzebom religii. Po całkowitym uzależnieniu losów osobistych i całego wyznania od władz politycznych, zaczął dowodzić, że nie zwierzchnicy kościoła, lecz książęta są reprezentantami Boga na ziemi. Każdy z nich ponosi odpowiedzialność za utrzymanie na swoim terytorium bezpieczeństwa i porządku, odpowiedniego poziomu życia moralnego i kulturalnego. Panujący też, a nie kler, mają prawo decydowania o religii swoich poddanych.
Wyraźne uwstecznianie się ideologii społecznej Lutra po wojnie chłopskiej widoczne jest również w stosunku do oświaty. Gdy rozpoczynał swoją działalność całe szkolnictwo niemieckie związane było z kościołem katolickim i stanowiło jego silną twierdzę ideologiczną. Dlatego zniszczenie starej niemieckiej szkoły było dla niego równie ważne jak obalenie zwierzchnictwa papieskiego nad życiem religijnym w Niemczech. Potępiał wszystkie przedmioty szkolne, metody nauczania i podręczniki. Szkoły porównywał często do piekła, nauczanie do mąk czyśćcowych chłopców, którzy nie wynosili ze szkoły niczego prócz sinych śladów nadużywanej stale rózgi. Luter, dzięki przetłumaczeniu Biblii na język niemiecki, udostępnił ją każdemu człowiekowi, który zna język ojczysty. Uczenie się więc w szkole łaciny i innych języków starożytnych traktowano jako marnowanie czasu. Głoszono również, że nauka wbija ludzi w dumę, rozwija w nich chciwość i skłania kler oraz prawników do oszukiwania niewykształconych. Akcja ta doprowadziła do zaniku większości szkół. Przestały działać nie tylko wszystkie stare szkoły, ale kurczyła się też poważnie działalność uniwersytetów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz