Ignacy Loyola

Szkolnictwo Jezuickie - omówienie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Kochan
 • Historia wychowania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 826

Ignacy Loyola, politykę zaś oświatową i organizację szkół uporządkował Klaudiusz Akwawiwa. Jezuici...

Ochrona śwodowiska - test

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

. Patryk św. Franciszek z Asyżu św. Ignacy Loyola św. Franciszek Salezy Wymień zjawiska składające...

Konflikty ideowe wieku XVII

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Paweł III powołał nowy zakon - Towarzystwo Jezusowe, założone przez Ignacego Loyolę - Jezuici ślubowali...

Szkolnictwo różnowiercze w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3577

- szlacheckich nowy typ szkoły humanistycznej stworzyli dopiero jezuici. Twórcą zakonu jezuitów był Ignacy Loyola...

Humanizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3605

przez Ignacego Loyolę, zaś polityka oświatowa wraz z organizacją szkół przez Klaudiusza Akwawiwa. Jezuici kładli...

Odrodzenie niemieckie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

owieczki. Jednym z najważniejszych są jezuici, zgromadzenie założone w 1540 roku przez Hiszpana, Ignacego...

Ad maiorem Dei gloriam i kazania świętokrzyskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2009

ta występuje ponad 300 razy w konstytucjach i listach św. Ignacego Loyoli, czasem w nieco zmienionym brzmieniu...