Szkolnictwo jezuickie w Europie i Polsce - omówienie (sem. II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkolnictwo jezuickie w Europie i Polsce - omówienie   (sem. II) - strona 1 Szkolnictwo jezuickie w Europie i Polsce - omówienie   (sem. II) - strona 2

Fragment notatki:

R. Bednarz- Grzybek, Historia myśli pedagogicznej, Szkolnictwo jezuickie w Europie i Polsce, Uniwersytet Krakowski w XIV wieku Uniwersytet Krakowski w XIV w- (1364) założenie Miał charakter świecki na wzór boloński, papież nie zezwolił na wydział teologii, gdy dowiedział się, że uniwersytet ma charakter świecki. Głównym przedmiotem było prawo rzymskie; rektor wybierany był przez studentów spośród studentów. Posiadał 3 wydziały; 11 katedr, w tym: prawo - 8, siedem sztuk wyzwolonych - 1, medycyna - 2. Obowiązywał strój dowolny. XV w- Zmienia się jego charakter na wzór paryski; króluje teologia; rektor wybierany spośród profesorów. Wydział teologiczny liczy 11 katedr, jest 8 katedr prawa kościelnego. Studenci noszą strój klerycki. Jagiełło wznosi gmach uniwersytetu - Collegium Maius, funduje bursy dla studentów, m. in. Jeruzalem. Szkolnictwo jezuickie w Europie i Polsce- Szkolnictwo jezuickie w Polsce : Założenie przez jezuitów w 1564 roku pierwszej ich szkoły w Braniewie jest początkiem wielkiego regresu oświaty i życia umysłowego. Czasy te nazywamy w skrócie kontrreformacją. Rozwijała się ona powoli, tocząc zawzięte walki nie tylko z różnowierstwem. Kontrreformacja atakowała ostro każdą myśl postępową, każdy przejaw liberalizmu, usiłowała zawładnąć wszystkimi dziedzinami życia i prowadziła bezwzględną walkę przy pomocy wszelkich dostępnych środków z każdym, kto budził najmniejsze chociaż podejrzenie, iż odnosi się krytycznie do kościoła katolickiego. Jednym z głównych narzędzi kontrreformacji było szkolnictwo jezuickie. W pierwszych 5 latach jezuici zdołali założyć 5 szkół, ale do końca XVI wieku mają ich tylko 11, i to dzięki wielkiej przychylności Batorego, który ułatwił im założenie własnego uniwersytetu w Wilnie oraz zorganizowanie szkół średnich w Jarosławiu, Płocku, Rydze i Lublinie. Dalszy wzrost szkolnictwa jezuickiego przypadł na czasy panowania Zygmunta III. Wzrost liczby szkół był tak znaczny, że wymagał zorganizowania obok istniejącej polskiej, osobnej prowincji litewskiej. Europa Zakon Jezuitów został założony przez Hiszpana, Ignacego Loyolę w 1534 roku. Zwracał uwage na spowiedź, kazania, wychowanie. Kolegium romanum - wzorowe kolegium w Rzymie. Gen. Klaudiusz Aquaviva, powołał on komisję w opracowanie struktury organizacyjnej i programowej szkolnictwa jezuickiego. Prgoram: szkolnictwo średnie i wyższe, określony program każdej kl, dbano o to, aby program nie był przeładowany, jazda konna, tańce, muzka, śpiew, ograniczanie zadawania kar cielesnych na rzecz perswazji, powtarzanie materiału, każdy rok nauczania kończy się egzaminem promocyjnym, szkoła składała się z 5 kl, ale trwała 7 lat, język łaciński, grecki, sztuka wymowy, obowiązkowo nauka religii, nacisk, na nuake filozofii, wazna była logika, dialektyka, treści filologiczno- retoryczne, współzawodnictwo wśród uczniów, system samokształcenia, sejmiki szkolne, teatr, konferencje z nauczycielami retora, donosicielstwo, najważniejsza nauka to teologia, pamięciowe nauczania, dbałośc o ucznia, wycieczki i zajęcia na świeżym powietrzu, wychowanie dobrego katolika, bezpłatnośc nauczania wychowanie przybrało kierunek dewocyjny. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz