Ochrona śwodowiska - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona śwodowiska - test  - strona 1 Ochrona śwodowiska - test  - strona 2 Ochrona śwodowiska - test  - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona środowiska to: świadoma i celowa działalność państwa, która polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska przyrodniczego poprzez jego właściwe użytkowanie i ochronę, w oparciu o poznane prawa przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne
nauka zajmująca się badaniem zależności między organizmami żywymi, a ich środowiskiem życia
dyscyplina naukowa zajmująca się poznaniem związków i zależności pomiędzy społeczeństwem, a przyrodą, aby w nim sterować oraz osiągać niezbędną równowagę w funkcjonowaniu tych dwóch podsystemów
zespół środków i działań zmierzających do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka
Co jest przedmiotem ekologii? państwo
człowiek
środowisko
Patronem ekologii jest: św. Patryk
św. Franciszek z Asyżu
św. Ignacy Loyola
św. Franciszek Salezy
Wymień zjawiska składające się na współczesny kryzys ekologiczny (5) ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Prekursorem filozofii ekologicznej jest: Ernest Haeckel
prof. Henryk Skolimowski
Władysław Kopaliński
Gro Harlem Brundtland
W jaki sposób można oszczędzać energię elektryczną w gospodarstwach domowych? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Jakie gazy powodują efekt cieplarniany? dwutlenek węgla, ozon i tlenki azotu
dwutlenek węgla, metan i ozon
tlenki azotu, freony i inne
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Efekt cieplarniany: jest potrzebny, gdyż bez niego kula ziemska byłaby pokryta lodem
jego przyczyną jest zmiana składu chemicznego atmosfery
to zjawisko podwyższenia temperatury planety


(…)

…:
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podstawowe założenia ekorozwoju nie obejmują:
zachowania i polepszenia stanu zdrowia ludzi, bezpieczeństwa pracy i dobrobytu
długotrwałego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych
utrzymania stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów
wszystkie odpowiedzi są błędne
Zasada prewencji:
kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu…
… za:
wprowadzanie ścieków do wód
wprowadzanie ścieków do ziemi
składowanie odpadów
wprowadzanie gazów do powietrza
Wymień po 3 biogenne i antropogenne źródła zanieczyszczeń powietrza
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
Do instrumentów zasady ekonomizacji zaliczamy:
opłaty produktowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz