Ochrona środowiska - test na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska - test na zaliczenie - strona 1 Ochrona środowiska - test na zaliczenie - strona 2 Ochrona środowiska - test na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona środowiska to: świadoma i celowa działalność państwa, która polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska przyrodniczego poprzez jego właściwe użytkowanie i ochronę, w oparciu o poznane prawa przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne
nauka zajmująca się badaniem zależności między organizmami żywymi, a ich środowiskiem życia
dyscyplina naukowa zajmująca się poznaniem związków i zależności pomiędzy społeczeństwem, a przyrodą, aby w nim sterować oraz osiągać niezbędną równowagę w funkcjonowaniu tych dwóch podsystemów
zespół środków i działań zmierzających do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka Co jest przedmiotem ekologii? państwo
człowiek
środowisko Patronem ekologii jest: św. Patryk
św. Franciszek z Asyżu św. Ignacy Loyola
św. Franciszek Salezy
Wymień zjawiska składające się na współczesny kryzys ekologiczny globalne ocieplenie
wycinanie lasów tropikalnych
niszczenie lasów przez emisje przemysłowe
erozja i pustynnienie gleb
wzrost zasolenia gleb
zanieczyszczenia wód i oceanów ropą
kwaśne deszcze
zanik różnorodności gatunkowej
rozprzestrzenianie pasożytów
awarie urządzeń jądrowych
produkcja i składowanie odpadów radioaktywnych
niszczenie warstwy ozonowej
Prekursorem filozofii ekologicznej jest: Ernest Haeckel
prof. Henryk Skolimowski Władysław Kopaliński
Gro Harlem Brundtland
W jaki sposób można oszczędzać energię elektryczną w gospodarstwach domowych? używanie żarówek energooszczędnych (ale można ich często włączać i wyłączać)
gasić światło w nieużywanych przez dłuższy czas pomieszczeniach
używanie jednej żarówki o większej mocy niż kilku o mniejszej mocy
przełączniki regulujące natężenie światła w lampach
wyłączanie nieużywanych urządzeń (TV, radio)
używanie energooszczędnych urządzeń
LODÓWKI (ustawiane w chłodnym miejscu, nie dopuszczanie do ich zaszronienia, unikać częstego otwierania, unikać maxymalnej temperatury chłodzenia, nie wkładać ciepłych rzeczy)
PRALKA (pranie wstępne tylko przy bardzo brudnej odzieży, proszki do prania w niskich temperaturach, całkowicie wypełniony bęben)
KUCHENKA ELEKTRYCZNA (garnki z płaskim i grubym dnem, gotowanie pod przykryciem)
Jakie gazy powodują efekt cieplarniany? (dwutlenek węgla, metan, freony i inne, ozon, tlenki azotu) dwutlenek węgla, ozon i tlenki azotu

(…)

…, które umożliwia zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej).
ŚRODOWISKO - ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka (powietrze, powierzchnia ziemi, woda, klimat, krajobraz...) oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami.
EKOLOGIA CZŁOWIEKA - nauka o wzajemnym oddziaływaniu środowiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz