Reformacja i kontrreformacja w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reformacja i kontrreformacja w Polsce - strona 1 Reformacja i kontrreformacja w Polsce - strona 2 Reformacja i kontrreformacja w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Reformacja i kontrreformacja w Polsce: Gimnazja humanistyczne w Elblągu, Gdańsku i Toruniu Cały obóz reformacyjny, przeciwstawiając się tendencjom kosmopolitycznym kościoła katolickiego, dążył do unarodowienia kultury polskiej, a przede wszystkim do wprowadzenia języka narodowego do ceremonii kościelnych, do życia politycznego i umysłowego. W celu zapewnienia każdej szkole należytej opieki oraz ścisłego związania z ogółem ludności, protestantyzm powołał do życia instytucję scholarchatu. Na jego członków wybierano wybitnych przedstawicieli społeczeństwa, często przy tym zamożnych, cieszących się powszechnym zaufaniem reprezentantów samorządu gminnego, zainteresowanych rodziców i nauczycieli. Scholarchat zapewniał szkole fundusze i opiekę, sprawował nad nią nadzór administracyjny, a niekiedy pedagogiczny, wywierał wpływ na ustalenie jej programu, czuwał nad dyscypliną szkolną. Dzięki scholarchatom, których członkowie reprezentowali świeckie potrzeby i interesy społeczeństwa, religia nie przesłaniała w nich nigdy wymagań życia codziennego i nie przeszkadzała w przygotowaniu dzieci do wzorowego wypełniania w życiu dojrzałym obowiązków społecznych, obywatelskich i prywatnych. Gimnazjum w Elblągu - było pierwszą luterańską szkołą na ziemiach polskich. Powstało w 1535r. pod kierownictwem holenderskiego humanisty, Wilhelma Gnapheusa , byłego rektora gimnazjum w Hadze. Jego działalność w pierwszych latach niewiele miała wspólnego z pracą wychowawczo - dydaktyczną. Starał się głównie o spopularyzowanie programu oraz celów wychowawczych szkoły. Robił to przy pomocy organizowanych specjalnie widowisk i przedstawień teatralnych w czasie jarmarków elbląskich. Dzięki tego rodzaju propagandzie udało mu się ściągnąć do szkoły wielu synów mieszczańskich, szlacheckich i magnackich nie tylko z Prus, ale także z Korony. - po jego wyjeździe do Królewca, obowiązki rektora przejął wychowanek Melanchtona, Andrzej Aurif a ber , który upodobnił program gimnazjum do programów opracowanych przez jego mistrza dla gimnazjów niemieckich. Dowodem tego było ograniczenie godzin przeznaczonych na nauczanie gramatyki łaci ń skiej i oparcie jej na lekturze podręczników humanistycznych. Uzyskane w ten sposób godziny przeznaczył na naukę arytmetyki, języka grecki e go i historii powszechnej. Nauczanie reguł gramatycznych połączył z lekturą najwybitniejszych poetów, filozofów i mówców zarówno starożytnych, jak i epoki Odrodzenia. Retorykę opierał głównie na tekstach Cycerona, w świat poezji próbował wprowadzić przez lekturę dzieł Wergiliusza. - całkowicie protestanckie oblicze nadał gimnazjum w latach 1555 - 1557 Jan Hoppe . Dzięki jego działalności gimnazjum stało się nie tylko wybitnie humanistyczną szkołą średnią, ale także podjęło ambitne

(…)

… reformą szkoły, którą przeprowadza Statorius i publikuje jej zasady wydając Urządzenie gimnazjum pińczowskiego. Statorius zrezygnował z miłej niewątpliwie dla niego myśli zorganizowania w Pińczowie na wzór Lozanny sześcioletniej szkoły humanistycznej i stworzył gimnazjum czteroletnie, a właściwie trzyletnie, ponieważ jego najniższa klasa była przeznaczona na naukę czytania i pisania oraz katechizmu…
… prądów i przepajał nimi pracę szkolną, doprowadził do tego, że gimnazjum pińczowskie stało się pierwszą szkołą ariańską w Polsce.
Oprócz gimnazjum pińczowskiego kalwini posiadali w XVI wieku szereg innych własnych szkół średnich. Do najgłośniejszych należało gimnazjum w Krakowie, Dubiecku, Seceminie, Łańcucie, Chmielniku, Bychawie, Kocku, Bełżycach i Wilnie. Okres ich istnienia był na ogół krótkotrwały…
… było też wyznaczenie podręczników dla każdego przedmiotu. Zapobiegało to wszelkiej dowolności i przypadkowości. W latach późniejszych gimnazjum przeżywało dramatyczne dysputy w sprawach dogmatycznych między najwybitniejszymi przedstawicielami kalwinizmu w Polsce. Doprowadziły one do powstania dość radykalnej doktryny braci polskich, zwanych również arianami. Ponieważ Statorius był od początku zwolennikiem nowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz