Historia wychowania - strona 2

note /search

Stanisław Karpowicz - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2968

STANISŁAW KARPOWICZ (1864-1921) Nie ukończył żadnych studiów wyższych i całą swoją głęboką wiedzę pedagogiczną zdobył drogą samokształcenia i praktyki nauczycielskiej. Był współpracownikiem periodyków: „ Poradnik dla Samouków ”, „ Nowych torów ” i ” Przegląd u Pedagogicznego ” oraz Encyklopedii wy...

Jan Władysław Dawid - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1519

JAN WLADYSŁAW DAWID (1859-1914) Warszawski p edagog , psycholog , pionier psychologii wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej w Polsce. Twórca i wykładowca kół samokształceniowych prowadzonych tajnie, które po 1885 roku nabrały...

Stanisław Staszic o edukacji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 833

Stanisław Staszic o edukacji publicznej - tekst źródłowy Edukacja publiczna dzieli się na dwie części: - wychowanie - w rodzinach - oświecenie - w publicznych szkołach Przedmiotem wychowania jest zachowanie i umocnienie zdrowia, ukształtowanie ciała, nadanie dobrych obyczajów, praktycznej religi...

Historia wychowania - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 4235
Wyświetleń: 7777

7. Szkoła i nauczyciel w ujęciu Kwintyliana Marek Fabiusz Kwintylian był przede wszystkim stanowczym zwolennikiem wychowania publicznego. Przyznawał nauczaniu domowemu pewne zalety, które stwarzały większą możliwość uwzględniania  indywidualnych cech dziecka oraz ochronę przed złymi wpływami otocze...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 2653

SZYMON MARYCJUSZ Z PILZNA O DONIOSŁOŚCI WYCHOWANIA SZKOLNEGO - jest autorem pierwszego drukowanego w Polsce oryginalnego i wartościowego traktatu pedagogicznego poświęconego szkołom. W swoim traktacie O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje szeroko rozwija pogląd o pożytku i doniosłości wychowania ...

Zabór austriacki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2891

WYCHOWANIE I SZKOLNICTWO W ZABORZE AUSTRIACKIM NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX w. Większość nauczycieli austriackich szkół elementarnych tego okresu potrafiła zaledwie pisać i czytać, nie mając pojęcia o metodach nauczania. Niewiele więc mogła z...

Wychowanie i kształcenie w wiekach średnich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1491

ZAJĘCIA I - WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE W WIEKACH ŚREDNICH Pierwotne chrześc ijaństwo wobec szkoły i oświaty Szkolnictwo świeckie i kościelne Karol Wielki na polu oświaty Stanowość wychowania Teoria pedagogiczna, scholastyka, 7 sztuk wyzwolonych Z końcem V w. rozpadło się ostatecznie cesarstwo rzymski...

Historia wychowania - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2317

ZAJĘCIA I - TEKSTY ŹRÓDŁOWE (S. WOŁOSZYN): Karol Wielki wobec oświaty i kultury (z Reinharda Życie Karola Wielkiego ces a rza ) : Dzieci swoje kazał tak wychować, żeby zarówno synowie, jak i córki najpierw ćwiczono w sztukach wyzwolonych. Pot...

Mysliciele o wychowaniu - Erazm z Roterdamu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2065

MYŚLICIELE O WYCHOWANIU TOM I (O DRODZENIE ) ERAZM Z ROTERDAMU: 1. Ż ycie i twórczość: - syn księdza, który uwiódł córkę lekarza - zasłynął najpierw jako Desiderius Erasmus Rotterdamu; desiderare - kochać pragnąć - tworzył wyłącznie po łacinie, która była w jego czasach językiem elitarnym - chci...

Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 5026

ZAJĘCIE2. Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu: MIKOŁAJ REJ Krótkie rozprawy ,Zwierciadło (krytyka szkoły polskiej XVI w.), Żywot człowieka poczciwego (1567) - rozsądne praktyczne uwagi co do uwzględnienia charakteru dziecka, skromności w ubiorze i pokarmach, oduczania gaduls...