Historia wychowania - strona 2

note /search

Stanisław Karpowicz - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2933

STANISŁAW KARPOWICZ (1864-1921) Nie ukończył żadnych studiów wyższych i całą swoją głęboką wiedzę pedagogiczną zdobył drogą samokształcenia i praktyki nauczycielskiej. Był współpracownikiem periodyków: „ Poradnik dla Samouków ”, „ Nowych torów ” i ” Przegląd u Pedagogicznego ” oraz Encyklopedii wy...

Jan Władysław Dawid - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1491

JAN WLADYSŁAW DAWID (1859-1914) Warszawski p edagog , psycholog , pionier psychologii wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej w Polsce. Twórca i wykładowca kół samokształceniowych prowadzonych tajnie, które po 1885 roku nabrały...

Stanisław Staszic o edukacji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

Stanisław Staszic o edukacji publicznej - tekst źródłowy Edukacja publiczna dzieli się na dwie części: - wychowanie - w rodzinach - oświecenie - w publicznych szkołach Przedmiotem wychowania jest zachowanie i umocnienie zdrowia, ukształtowanie ciała, nadanie dobrych obyczajów, praktycznej religi...

Historia wychowania - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 3934
Wyświetleń: 7392

7. Szkoła i nauczyciel w ujęciu Kwintyliana Marek Fabiusz Kwintylian był przede wszystkim stanowczym zwolennikiem wychowania publicznego. Przyznawał nauczaniu domowemu pewne zalety, które stwarzały większą możliwość uwzględniania  indywidualnych cech dziecka oraz ochronę przed złymi wpływami otocze...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 2513

SZYMON MARYCJUSZ Z PILZNA O DONIOSŁOŚCI WYCHOWANIA SZKOLNEGO - jest autorem pierwszego drukowanego w Polsce oryginalnego i wartościowego traktatu pedagogicznego poświęconego szkołom. W swoim traktacie O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje szeroko rozwija pogląd o pożytku i doniosłości wychowania ...

Zabór austriacki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2772

WYCHOWANIE I SZKOLNICTWO W ZABORZE AUSTRIACKIM NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX w. Większość nauczycieli austriackich szkół elementarnych tego okresu potrafiła zaledwie pisać i czytać, nie mając pojęcia o metodach nauczania. Niewiele więc mogła z...

Wychowanie i kształcenie w wiekach średnich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1477

ZAJĘCIA I - WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE W WIEKACH ŚREDNICH Pierwotne chrześc ijaństwo wobec szkoły i oświaty Szkolnictwo świeckie i kościelne Karol Wielki na polu oświaty Stanowość wychowania Teoria pedagogiczna, scholastyka, 7 sztuk wyzwolonych Z końcem V w. rozpadło się ostatecznie cesarstwo rzymski...

Historia wychowania - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2247

ZAJĘCIA I - TEKSTY ŹRÓDŁOWE (S. WOŁOSZYN): Karol Wielki wobec oświaty i kultury (z Reinharda Życie Karola Wielkiego ces a rza ) : Dzieci swoje kazał tak wychować, żeby zarówno synowie, jak i córki najpierw ćwiczono w sztukach wyzwolonych. Pot...

Mysliciele o wychowaniu - Erazm z Roterdamu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1974

MYŚLICIELE O WYCHOWANIU TOM I (O DRODZENIE ) ERAZM Z ROTERDAMU: 1. Ż ycie i twórczość: - syn księdza, który uwiódł córkę lekarza - zasłynął najpierw jako Desiderius Erasmus Rotterdamu; desiderare - kochać pragnąć - tworzył wyłącznie po łacinie, która była w jego czasach językiem elitarnym - chci...

Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 4872

ZAJĘCIE2. Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu: MIKOŁAJ REJ Krótkie rozprawy ,Zwierciadło (krytyka szkoły polskiej XVI w.), Żywot człowieka poczciwego (1567) - rozsądne praktyczne uwagi co do uwzględnienia charakteru dziecka, skromności w ubiorze i pokarmach, oduczania gaduls...