Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 6468
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu - strona 1 Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu - strona 2 Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIE2. Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu: MIKOŁAJ REJ Krótkie rozprawy ,Zwierciadło (krytyka szkoły polskiej XVI w.), Żywot człowieka poczciwego (1567) - rozsądne praktyczne uwagi co do uwzględnienia charakteru dziecka, skromności w ubiorze i pokarmach, oduczania gadulstwa, ale nie znalazł miejsca na studia szkolne młodego szlachcica. Jego zdaniem zasady religii i łaciny, których można nauczyć się w domu w zupełności wystarczą jako program nauki dla szlachcica polskiego. Bardziej niż ksiązki pouczające są rozmowy z mądrzejszymi. Nie lekceważył wychowania, chociaż krytykował jego formy szkolne. Młody człowiek musi pracować nad sobą i wysilać się. Omawiając obszernie edukację młodego szlachcica domagał się zapewnienia mu przez szkołę takiej nauki, która ułatwiałaby wypełnianie jego głównych zadań życiowych, przyczyniała się do wyrobienia zdrowego sądu i przyspieszała formowanie się jego zasad moralnych. Domagał się dla szlachty wykształcenia dostosowanego do aktualnych potrzeb całej klasy panującej, ponieważ wykształceni synowie szlacheccy mieli zostać niebawem działaczami politycznymi i nie powinni zgłębiać się zbytnio w problemy naukowe, lecz czerpać z nich tylko tyle ile wymaga życie. Oprócz łaciny i najniezbędniejszych elementów retoryki szlachcic powinien powinien się uczyć filozofii moralnej, historii (zacnych czynów przodków), prawa i konstytucji polskiej, geografii obcych krajów. Przedmioty te miały uczyć miłości do ojczyzny, obowiązków wobec państwa, orientowały w zagadnieniach międzynarodowych. Młody szlachcic powinien wprawiać się w ćwiczenia rycerskie i dworskie takie jak: jazda konna, władanie dzidą, strzelanie do celu, wyjeżdżać do obcych krajów , nie na studia uniwersyteckie, ale dla ogłady towarzyskiej, poznania świata i ludzi i wyrobienia charakteru. Kogo nie stać na wyjazdy powinien pójść na służbę dworską. Krytykował: łacinę, logikę, geometrię, astronomię, literaturę klasyczną, retorykę.
W pełni okresu humanistycznego, kiedy szlachta garnęła się do wiedzy i książek, Rej wznawia ideały rycerskiego wychowania średniowiecznego, pogardzającego książką i erudycją jako rzeczą kleru, niewiele je tylko wzbogacając (łaciną). To spóźniona umysłowość epoki minionej, niewrażliwa na zagadnienia wyższej kultury duchowej, jakkolwiek wyposażona w zdrowy rozsądek i zmysł praktyczny.
SZYMON MARCIUS Prof. Literatury łacińskiej na uniwersytecie krakowskim; autor najwcześniejszego polskiego dzieła z zakresu teorii pedagogicznej; prywatny nauczyciel Walentego Herburta we Włoszek, zdobył w tym czasie dr prawa;
O szkołach czyli akademiach - pierwsza polska książka omawiająca obszernie ważne zagadnienia organizacyjno-pedagogiczne i dydaktyczne. Była również dramatycznym protestem plebejskiego uczonego przeciwko obojętności ówczesnych władz państwowych wobec potrzeb jedynej szkoły wyższej, przeciwko stałemu krzywdzeniu uczonych przez biskupów przy rozdziale beneficjów kościelnych. Była ona również odważną walką postępowego świata naukowego z niskim poziomem umysłowym i nieróbstwem kleru szlacheckiego pochodzenia, z pycha i egoizmem klasowym szlachty i magnatów, z zacofaniem wielu krakowskich profesorów, z ich nędzą materialną i obciążeniem różnymi obowiązkami kościelnymi.


(…)

…, przekonywał, że wychowanie dworskie, poddane pod kontrolę władz państwowych, może stać się przy odpowiednim kierownictwie „warsztatem ogłady i kształcenia umysłu” 5)atakował pogardliwy stosunek szlachty do wiedzy 6)potępiał oświatę kościelną skierowaną wyłącznie do kandydatów na księży 7)krytyka program szkół kościelnych średniowiecza
Wychowanie moralne. pierwsze lata życia są najważniejsze - zakładanie…
… jego obowiązki wobec rodziny, sąsiadów, przyjaciół, ludzi stojących wyżej w hierarchii społecznej i niżej, wobec osób prywatnych i publicznych;
praca - najważniejszy aspekt wychowania moralnego, należało przyzwyczajać dzieci do pracy i sprawdzać jej wyniki, gdyby dzieci uchylały się od wyznaczonych zajęć, należało je do niej zmuszać nawet za pomocą rózgi
Konieczność opieki państwa nad szkołami. Prowadzenie…
… przeciwnikiem;
kształcenie synów szlacheckich za granicą nie przyczynia się zupełnie do rozwoju ani wzbogacania kultury narodowej;
krytyka wychowania w kolegiach jezuickich, twierdził, że uczniowie kształcą się tam ze strachu przed karą;
Wychowanie moralne i fizyczne. kładł duży nacisk na wychowanie moralne chłopców w domach rodzinnych, które powinno kształtować zasady etyczne i zasady harmonijnego współżycia…
…-14lat obejmował elementarną naukę czytania i pisania oraz przedmioty oraz przedmioty wchodzące w skład średniowiecznego trivium, nauczyciele powinni uczyć raczej w trakcie zabawy, niż posługując się metodami formalnymi lekcji; 2)średni - dla młodzieży szlacheckiego pochodzenia, nauka filozofii moralnej, retoryka, poetyka, historia, prawo, języki (hiszpański, włoski) 3) wyższy - dla synów mieszczańskich…
…, jeśli już nie do bezwzględnej równości wszystkich obywateli wobec prawa, to przynajmniej do jak najdalej idącego zmniejszenia przepaści między szlachtą a plebejuszami. Powinna więc zapewnić mieszczanom prawo nabywania ziemi, oprzeć szlachectwo na wartościach osobistych jednostek, zagwarantować każdemu obywatelowi odpowiednie warunki rozwoju, a królowi większą władzę, znieść sądownictwo szlachty nad chłopami, zabezpieczyć…
…, że wystarczą im zabawy takie jak przędzenie, haftowanie, szycie, i inne zajęcia związane z gospodarstwem domowym.
3

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz