Andrzej Frycz Modrzewski - O poprawie Rzeczypospolitej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 4921
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Andrzej Frycz Modrzewski - O poprawie Rzeczypospolitej  - strona 1 Andrzej Frycz Modrzewski - O poprawie Rzeczypospolitej  - strona 2

Fragment notatki:

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI O poprawie Rzeczypospolitej - reforma państwa, która miała zmierzać, jeśli już nie do bezwzględnej równości wszystkich obywateli wobec prawa, to przynajmniej do jak najdalej idącego zmniejszenia przepaści między szlachtą a plebejuszami. Powinna więc zapewnić mieszczanom prawo nabywania ziemi, oprzeć szlachectwo na wartościach osobistych jednostek, zagwarantować każdemu obywatelowi odpowiednie warunki rozwoju, a królowi większą władzę, znieść sądownictwo szlachty nad chłopami, zabezpieczyć wszystkich przed wojną, unarodowić kościół polski. O karze za mężobójstwo, O szkole, O używaniu języka ojczystego w ceremoniach kościelnych, Pracował w kancelarii kanclerza koronnego, prymasa Polski Jana Łatajskiego. Zadania szkoły: propagowanie nowych idei społecznych i kształtowanie w ich duchu młodego pokolenia, 2)zacieranie różnic między szlachtą a mieszczaństwem i chłopstwem, 3)dawanie równego startu życiowego dzieciom wszystkich stanów. Krytyka starego wychowania: 1) krytykował sposób wychowania synów magnackich zarzucając mu, że jest zbyt miękki i demoralizujący. 2) Poważnego niebezpieczeństwa dla życia społecznego dopatrywał się w rozwijaniu od najwcześniejszych lat w synach magnackich pychy, przesadnego mniemania o zasługach i potędze rodu, zamiłowania do bogatych strojów, złotych łańcuchów, wykwintnych potraw itp. 3) niewłaściwe i szkodliwe dla społeczeństwa wychowanie z okresu lat dziecinnych pogłębiał młody chłopiec pochodzenia magnackiego na dworach wielkich panów. Podobnie jak Maricius nie znajdował na ówczesnych dworach odpowiedniej atmosfery do rozwoju cnót i nauk. 4) podkreślał, że nie należy burzyć niczego, co uświęciła tradycja , lecz raczej przystosować stare instytucje do nowych potrzeb, przekonywał, że wychowanie dworskie, poddane pod kontrolę władz państwowych, może stać się przy odpowiednim kierownictwie „warsztatem ogłady i kształcenia umysłu” 5) atakował pogardliwy stosunek szlachty do wiedzy 6) potępiał oświatę kościelną skierowaną wyłącznie do kandydatów na księży 7) krytyka program szkół kościelnych średniowiecza Wychowanie moralne. pierwsze lata życia są najważniejsze - zakładanie fundamentów moralnych na całe życie;
dbanie o rozwój fizyczny - przyzwyczajanie dzieci do prostego pożywienia, umiarkowanego jedzenia i picia, niewygód, zimna i gorąca, troska o odpowiednie ćwiczenia fizyczne,, prostota i surowość wychowania nie powinna być przesadna i szkodzić dziecku;
jego zasady moralne uświadamiały człowiekowi jego obowiązki codzienne, od najmłodszych lat należy uświadamiać dziecku jego obowiązki wobec rodziny, sąsiadów, przyjaciół, ludzi stojących wyżej w hierarchii społecznej i niżej, wobec osób prywatnych i publicznych;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz