Europejska i Polska myśl pedagogiczna doby.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska i Polska myśl pedagogiczna doby. - strona 1 Europejska i Polska myśl pedagogiczna doby. - strona 2 Europejska i Polska myśl pedagogiczna doby. - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA 2- EUROPEJSKA I POLSKA MYŚL PEDAGOGICZNA DOBY OŚWIECENIA Przedstawiciele europejskiej myśli pedagogicznej: Tomasz Morus, Erazm z Rotterdamu. Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu: Andrzej Frycz Modrzewski, Sebastian Petrycy z Pilzna, Erazm Gliczner Skrzetuski. TOMASZ MORUS - „głos sumienia” początków anglikańskiej reformacji oraz jedna z trzech najwybitniejszych postaci anglikańskiego renesansu. - ten uczony, prawnik, teolog, mąż stanu, męczennik wpłynął swoją osobą nie tyle na rozwój reformacji w Anglii, co przede wszystkim na powstanie nowego gatunku literackiego - powieści futurystycznej i idealistycznej o tematyce społecznej. - Utopia tytuł jego najwybitniejszego dzieła, stała się terminem obiegowym na określenie ustroju społeczno-politycznego pojmowanego nie tylko jako ideał pożyteczny i wysoce pożądany, ale równocześnie zupełnie nierealny. - do historii przeszedl głównie jako teoretyk polityczny, który sprzeciwił się zamiarom Henryka VIII, aby wyprzeć papieża i wystąpic jako głowa kościoła anglikańskiego - był zarówno dalekowzrocznym wizjonerem, jak i krytykiem współczesnego mu społeczeństwa. - jako człowiek odrodzenia był otwarty na nowe idee i sposoby myślenia. Z entuzjazmem odkrywał nowe horyzonty, pojawiające się dzięki rosnącemu zainteresowaniu literaturą antyczną. 1. MORUS I REFORMACJA W ANGLII - podobnie jak Colet i Erazm odczuwał potrzebę większej tolerancji religijnej oraz przeprowadzenie reform w obyczajowości i życiu kleru, ale stanowczo sprzeciwiał się rozbiciu Kościoła. 2. CZŁOWIEK I WYCHOWAWCA EPOKI RENESANSU - razem z przyjacielem Erazmem obaj kladli nacisk na moralny i religijny wymiar myśli renesansowej. Nie ograniczali się jedynie do świeckich czy artystycznych nowinek z Italii. Poświęcali tyle samo uwagi filozoficznym i moralnym kwestia poruszanym przez greckich myślicieli, takich jak Platon czy Arystoteles, co historii i legendom. Na tym polega różnica między renesansem angielskim a kontynentalnym. Morus chciał zachować angielskie prawo zwyczajowe kosztem prawa rzymskiego, zaś w sprawach wychowania opowiadał się za uwzględnieniem wymiaru tak religijno-moralnego, jak i akademickiego. - w listach do nauczyciela swoich dzieci podaje dokładne wskazówki dotyczące ich wychowania. Kobietom zaleca zdobywanie wyższego wykształcenia zwłaszcza w literaturze i filozofii starożytnej jako antidotum nad nudne lekcje muzyki, haftowania i gotowania. - zdominowana przez Kościół oświata nie oferowała prawie nic poza uczeniem się na pamięć katechizmu i odmian łacińskich, ćwiczeń w liczeniu i tłumaczeń z angielskiego na łacinę i odwrotnie. Wzrost zainteresowania literaturą grecką wpłynął na pojawienie się świadomości istnienia odmiennego sposobu postrzegania świata jako miejsca oraz człowieka jako uosobienia piękna, posiadającego niepowtarzalną osobowość. Świadomość ta zmieniła poglądy na wychowanie a Morus dążył do tego, aby owe zmiany znalazły odzwierciedlenie w praktyce jako „Akademii”

(…)


- Ryszard przedstawiony jako krwawy okrutnik i czarny charakter
- książka ta stanowi początek rozwoju nowożytnej literatury historycznej.
- napisana w dwóch wersjach językowych jednocześnie
Jeśli chodzi o jego koncepcje wychowawcze, to są już one obecnie elementami naszej rzeczywistości: szkoły państwowe, koedukacja, kształcenie dorosłych, pełnowartościowe programy nauczania, wychowanie moralne…
… na księży 7)krytyka program szkół kościelnych średniowiecza
Wychowanie moralne. pierwsze lata życia są najważniejsze - zakładanie fundamentów moralnych na całe życie;
dbanie o rozwój fizyczny - przyzwyczajanie dzieci do prostego pożywienia, umiarkowanego jedzenia i picia, niewygód, zimna i gorąca, troska o odpowiednie ćwiczenia fizyczne,, prostota i surowość wychowania nie powinna być przesadna i szkodzić dziecku;
jego zasady moralne uświadamiały człowiekowi jego obowiązki codzienne, od najmłodszych lat należy uświadamiać dziecku jego obowiązki wobec rodziny, sąsiadów, przyjaciół, ludzi stojących wyżej w hierarchii społecznej i niżej, wobec osób prywatnych i publicznych;
praca - najważniejszy aspekt wychowania moralnego, należało przyzwyczajać dzieci do pracy i sprawdzać jej wyniki, gdyby dzieci uchylały…
… raczej w trakcie zabawy, niż posługując się metodami formalnymi lekcji; 2)średni - dla młodzieży szlacheckiego pochodzenia, nauka filozofii moralnej, retoryka, poetyka, historia, prawo, języki (hiszpański, włoski) 3) wyższy - dla synów mieszczańskich, jako pierwszy w Polsce podjął próbę teoretycznego rozważania spraw wychowania dziewcząt, przekonywał czytelników o niższości umysłowej kobiet; ponieważ nie przyznawał im zdolności do rozumienia jakiejkolwiek wiedzy, nie radził ich kształcić nawet w zakresie elementarnym; wychowanie dziewcząt sprowadzał do spraw moralnych, a przede wszystkim do tego aby „dziewczęta wstyd i uczciwość panieńską zachowały”; sądził, że wystarczą im zabawy takie jak przędzenie, haftowanie, szycie, i inne zajęcia związane z gospodarstwem domowym.
ERAZM GLICZNER
Prywatny nauczyciel…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz