Historia wychowania - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4816
Wyświetleń: 8960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia wychowania - zagadnienia na egzamin  - strona 1 Historia wychowania - zagadnienia na egzamin  - strona 2 Historia wychowania - zagadnienia na egzamin  - strona 3

Fragment notatki:

7. Szkoła i nauczyciel w ujęciu Kwintyliana Marek Fabiusz Kwintylian był przede wszystkim stanowczym zwolennikiem wychowania publicznego. Przyznawał nauczaniu domowemu pewne zalety, które stwarzały większą możliwość uwzględniania  indywidualnych cech dziecka oraz ochronę przed złymi wpływami otoczenia. Otwarcie jednak twierdził, że w szkole publicznej dzieci uczą się zasad współżycia społecznego, rozwija się w nich ambicja, która w wieku dojrzałym zaowocować może pięknymi czynami i cnotami moralnymi. Praca w grupie działa także motywująco na nauczyciela. Kwintylian nie zalecał tworzenia szkół ze zbyt dużą liczebnością dzieci. Miało to na celu uniknięcie anonimowości uczniów. Marek Fabiusz nie był także zwolennikiem kar cielesnych. Uważał, że dzieci trzymane w zbyt dużej dyscyplinie tracą wiarę we własne siły.
 Kwintylian stawiał również wymagania nauczycielom. Wymagał od nich umiejętności zniżania się do poziomu intelektualnego uczniów. Cechować ich miała jasność i zrozumiałość. Nauczyciel - wychowawca miał zawsze pamiętać, że jest zastępcą rodziców powierzonych mu dzieci. Dla Kwintyliana ideałem wychowawcy był człowiek moralny z doskonałą sztuką wymowy, posiadający znajomość literatury, duży zasób słownictwa, historii, prawa oraz posiadać dobrą dykcję i pamięć. Preferował naukę języka greckiego w pierwszej kolejności, gdyż język łaciński był językiem codziennym, łatwiejszym do opanowania. 8. Poglądy Św. Augustyna na szkołę Wszechstronnie uzdolniony, studiował w Kartaginie, Rzymie, Mediolanie - nauczyciel retoryki. Na jego myśl pedagogiczną oddziaływała FILOZOFIA PLATONA i wpływ własnego doświadczenia pedagogicznego. Filozofia Św. Augustyna (teoria poznanie), pewne znaczenie ma poznanie zmysłowe tylko w zakresie rzeczy zewnętrznych
Prawdy ogólne, ( które istnieją odwiecznie)
Istnieje świat idealny a w nim miecze prawdy
Uważał, że na miano NAUCZYCIELA zasługuje tylko Bóg. Augustyn potępiał posyłanie do szkół pogańskich.
Uważał, ze wszelka wiedza jest nie potrzebna Potem zmienił zdanie organizując, Że znajomość tej wiedzy jest niezbędna do odpierania ataków i zwalczania fałszywych poglądów
Porównywał studiowanie z wyjściem Izraelitów z Egiptu = dzieła pogańskie maja wiele złych rzeczy, ale należy znaleźć w nich to co cenne. Prowadził też własną szkołę retoryki. W 387 r. przyjął chrzest, następnie święcenia kapłańskie, a w 396 r. został biskupem Hippony. Jego najważniejsze dzieło to „Wyznania”
9. Rola rodziny w wychowaniu w ujęciu św. Jana Chryzostoma W 381 r. Jan przyjmuje święcenia diakonatu. W 5 lat później zostaje kapłanem. Ma 30 lat. Biskup Flawian odkrywszy talenty oratorskie nowego Kapłana powierza mu misję głoszenia Słowa Bożego we wszystkich kościołach Antiochii dla pobudzenia wiary wspólnoty chrześcijańskiej.


(…)

… w Europie. Została powołana głównie, dlatego, że do 1773 r. edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane i kontrolowane przez zakon jezuitów. System stworzony przez jezuitów funkcjonował całkiem sprawnie, choć cechował go swoisty konserwatyzm i nietolerancja religijna. W 1773 r. zakon jezuitów został nagle rozwiązany przez papieża, co w Polsce zagroziło całkowitym upadkiem edukacji, ale też dało impuls do głębokich reform szkolnictwa. Podstawowym zadaniem KEN było opracowanie zbioru przepisów szkolnych. Został on przygotowany przez członków Komisji Edukacji Narodowej i towarzystwa do Ksiąg Elementarnych w 1781r., a wiec po odrzuceniu kodeksu Zamoyskiego. W okresie wzrastających ataków na dzieło Komisji zgodnie z założeniami inicjatorów Projekt ustaw miał potwierdzić wielkość oraz wagę…
… oraz stworzenie od podstaw systemu szkół średnich Opracowanie nowych programów nauczania w duchu umiarkowanego oświecenia Utworzenie seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach. Publikacja nowatorskich podręczników szkolnych Reformę Akademii Krakowskiej i Wileńskiej Utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Wprowadzenie historii Polski i historii naturalnej. Wprowadzenie elementów wychowania fizycznego…
… powinny rolę służebną w stosunku do literatury
* Dziewczęta powinny się uczyć robót ręcznych TOMASZ MORUS - Wyraziciel postępowym idei pedagogicznych w Anglii Ojciec teorii socjalizmu utopijnego. * Morus rozwija idee powszechnego nauczania w języku ojczystym, jednakowego dla obu płci, oraz idee wychowania przez pracę, czyli wszyscy pracują na roli, każdy ma się nauczyć rzemiosła według zainteresowań…
….
-- Drugie - wszystkie klasztory miały otworzyć szkoły dla uczniów chętnych czytania, pisania, rachunków śpiewu, miały klasztory oddawać podręczniki do użytku uczniów bezbłędne z oryginałów łacińskich. 12. Wychowanie rycerskie w średniowieczu W rozwoju rycerstwa i kultury rycerskiej zachodniej Europy można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy z nich trwał do połowy XII w. i jest uważany przez uczonych za okres…
… oraz przez poznanie życia.
24. Dorobek pedagogiczny Stanisława Konarskiego Stanisław Konarski (1700-1773) pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły wstąpił do zakonu pijarów. Był nauczycielem w kolegium pijarskim w Warszawie. Dwa lata studiował w Rzymie, a następnie wyjechał do Paryża, gdzie dokładnie poznał stan i nowoczesność szkolnictwa francuskiego. Po powrocie do kraju poświęca się pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz