Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-19461

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-19461 - strona 1 Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-19461 - strona 2 Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-19461 - strona 3

Fragment notatki:

Jan Draus UNIWE RSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE 1918-1946 1. W dwudziestoleciu międzywojennym: - król Jan Kazimierz 20 stycznia 1661 wywyższył istniejące od 1608 r lwowskie Kolegium Jezuickie do rangi Uniwersytetu. Tak poczęty UL wraz z wyryłam w 1817 Zakładem Narodowym im. Ossolińskich oraz - w 1844 - Akademią Techniczną, późniejszą Politechniką Lwowską, przeobraził Lwów w ważny ośrodek nauki i kultury polskiej.
2. Podczas obrony Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej: - wielokulturowość i wynikające z niej wielonarodowość Lwowa były z jednej strony czynnikami sprzyjającymi rozwojowi miasta i Uniwersytetu, z drugiej zaś przysparzały wiele problemów politycznych i społecznych.
- konflikty polsko-ukraińskie, ich nierozerwalnym podłożem była zawsze walka o kulturowy charakter miasta i Uniwersytetu.
- w atmosferze zbliżającego się końca I wojny światowej i proklamowania niepodległości Polski, w nocy 31października/1 listopada 1918 rozgorzała polsko ukraińska walka o Lwów, która przerodziła się w wojnę polsko-ukraińską, trwającą do czerwca 1919. Rozpoczęty w Uniwersytecie 15 października rok akademicki 1918/1919 został przerwany a profesorowie i studenci wzięli czynny udział w obronie zagrożonego Lwowa. Senat Uniwersytetu podjął uchwałę nie tylko o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na czas nieokreślony, ale także wystosował do studentów odezwę wzywającą ich do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego i obronę zagrożonej ojczyzny.
-W kolejnym roku akademickim 1919/1920, po kilku miesiącach w miarę normalnego funkcjonowania Uniwersytet zawiesił swoja działalność, tym razem z powodu wojny polsko-bolszewickiej. Pracownicy a w szczególności studenci ochotniczo wstępowali w szeregi Wojska Polskiego aby walczyć w obronie zagrożonej niepodległości. 3. Na gruncie państwowości II Rz eczypospolitej - pomimo działań wojennych (1918-1920) i udziału w nich studentów i pracowników naukowych, UL nie był całkowicie zamknięty. Pracował Wydział Teologiczny. - decyzją MWRiOP pomimo protestu Organizacji Młodzieży Narodowej, uruchomiono 1919 kursy dla słuchaczy najwyższych lat studiów urlopowanych z wojska, celem umożliwienia im złożenia egzaminów końcowych. Na podobnych zasadach urlopowano studentów w II semestrze 1919/1920.
- Senat Uniwersytetu Lwowskiego w uchwale z 14 sierpnia 1919 umożliwił wstęp na studia tylko tej młodzieży, która posiadała obywatelstwo polskie oraz zadośćuczyniła obowiązkowi służby wojskowej lub dokumentowała, że nie została do niej z różnych powodów przyjęta. Zasadę tę potwierdził 18 września Rada Ministrów. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w październiku 1920 oraz po demobilizacji młodzieży akademickiej kiedy Uniwersytet Jana Kazimierza podjął normalna działalność, przy wpisach na uniwersytet obowiązywały zaświadczenia odbycia służby wojskowej w Wojsku Polskim, w oddziałach ochotniczych, Ligii Akademickiej, Akademickiej Lidze Obrony Państwa oraz uczestnictwa w pomocniczych pracach instytucji państwowej w okresie zagrożenia kraju.

(…)

…. W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej 2 lipca 1937 część zlikwidowanych katedr została przywrócona
ORGANIZACJE STUDENTÓW POLSKICH:
Młodzież Narodowa: Młodzież Wszechpolska - Roman Dmowski; Obóz Wielkiej Polski (OWP) - Dmowski; Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) który pomimo swojej delegalizacji kontynuował działalność, podzielony na ONR „ABC” i ONR „Falanga”, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz