Zasady nabywania uprawnień zawodowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady nabywania uprawnień zawodowych- opracowanie - strona 1 Zasady nabywania uprawnień zawodowych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasady nabywania uprawnień zawodowych.
Po zbadaniu przez komisję czy kandydat spełnia wymogi przystępuje on do egzaminu składającego się
z dwóch części – pisemnej, czyli testu wielokrotnego wyboru i zadania praktycznego oraz ustnej, czyli
obronie 3 operatów szacunkowych. Po pozytywnych wynikach egzaminu nadanie uprawnień
stwierdza się świadectwem, natomiast odmowa jest w drodze decyzji. Osoba, której nadano
uprawnienia podlega wpisowi do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.
Art. 177. 1. 174) Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie
fizycznej, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za
fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych
zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
3) posiada wyższe wykształcenie magisterskie;
4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
5) odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający
uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe,
których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.
2a. 175) Stwierdzenie, że program studiów wyższych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla
studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości następuje na podstawie zaświadczenia
uczelni.
3. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie
szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się
biegłą znajomością języka polskiego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz