Europejski obszar szkolnictwa wyższego i poces boloński-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski obszar szkolnictwa wyższego i poces boloński-opracowanie - strona 1 Europejski obszar szkolnictwa wyższego i poces boloński-opracowanie - strona 2 Europejski obszar szkolnictwa wyższego i poces boloński-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

EUROPEJSKI OBSZAR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. PROCES BOLOŃSKI
GENEZA, CELE, UCZESTNICY:
Maj 1998 roku - ministrowie edukacji Francji, Niemiec, Woch i Wielkiej Brytanii podpisali w Paryżu tzw. „Deklarację Sorbońską”. Miała ona zmobilizować właściwe państwowe instytucje do zmian systemów edukacyjnych tak, aby sprostały wymaganiom rynków ekonomicznych, komercyjnych i finansowych, które powstały wskutek zjednoczenia się części Europy. Istniejące różnice w systemach edukacji, a tym samym różnice w kwalifikacjach, uniemożliwiały swobodne przemieszczanie się oraz zatrudnianie obywateli, oraz zmniejszały szanse Europy w światowym współzawodnictwie.
19 czerwca 1999 roku - ministrowie edukacji 29 krajów (w tym Polski) odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe, podpisali „Deklarację Bolońską”. Założono, że należy dążyć do utworzenia do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w którym znacznie ułatwiona będzie mobilność studentów i pracowników akademickich, a uczelnie umożliwią studentom pełny rozwój ich osobowości i uzyskanie umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Postanowienia przyjęte przez ministrów edukacji uruchomiły proces zmian strukturalnych, programowych i organizacyjnych w systemach szkolnictwa wyższego państw- sygnatariuszy, który został nazwany PROCESEM BOLOŃSKIM.
Deklaracja w sposób specjalny honoruje fundamentalne wartości i różnorodność europejskiego szkolnictwa wyższego.
Jasno uznaje niezbędną niezależność i autonomię uniwersytetów
Wyrażenie odwołuje się do fundamentalnych zasad przedstawionych w Karcie Uniwersytetów (Magna Charta Universitatum) podpisanej (również w Bolonii) w 1998 roku
Podkreśla konieczność osiągnięcia wspólnej przestrzeni dla szkolnictwa wyższego w ramach różnorodności kultur, języków, systemów edukacyjnych.
Ministrowie edukacji na spotkaniach w:
Bolonii 1999,
Pradze 2001,
Berlinie 2002,
określili cele szczegółowe, których realizacja powinna ułatwić tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Zobowiązali się do koordynacji polityki edukacyjnej, tak aby Europejskie Systemy Szkolnictwa Wyższego stały się łatwiej porównywalne oraz były bardziej (…)
CELE PROCESU BOLOŃSKIEGO
W Deklaracji Bolońskiej (1999) określono następujące cele:
Przyjęcie systemu „czytelnych” i porównywalnych dyplomów;
Wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych, opartego na dwóch cyklach kształcenia (licencjat - magister);
Wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studentów (ECTS);
Rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni;


(…)

… przez całe życie.
POZIOMY STUDIÓW:
I „studia pierwszego stopnia” - studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zwodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.
II „studia magisterskie” - umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym (…)
III „jednolite studia…
… ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i cofaniu lub zniesieniu uprawnienia dokształcania na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.
RODZAJE STUDIÓW I SZKÓŁ WYŻSZYCH
STUDIA:
zawodowe - kończą się stopniem licencjata lub inżyniera,
akademickie - kończą się tytułem magistra lub stopnie naukowym doktora.
SZKOŁY WYŻSZE:
„uczelnie akademickie” - wydaje stopień doktora,
zawodowe…
…. Program tego typu realizowany jest na podstawie wieloletniej umowy dwóch lub większej liczby uczelni, a jego cechami są:
Wspólnie opracowane plany studiów i programy nauczania;
Porównywalne okresy studiowania w uczelniach partnerskich;
Wspólnie prowadzone prace dyplomowe i egzaminy dyplomowe;
Wymiana wykładowców między uczelniami partnerskimi;
„wspólnym dyplom”.
ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Głównym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz