Pedagogika porównawcza

note /search

Badania porównawcze Holmesa, Noaha i Ecksteina, polska pedagogika poró...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4186

BRIAN HOLMES 1920-1993 Profesor pedagogiki porównawczej w instytucie pedagogiki uniwersytetu londyńskiego. Najbardziej znana praca: „problemy w pedagogice: podejście porównawcze” (1965) Według Holmesa pedagogika porównawcza jest środkiem do planowego rozwoju reformy i polityki oświatowej; służy us...

Badanie osiągnięć szkolnych uczniów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1631

BADANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW. PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UCZNIÓW. W jakim stopniu młodzież jest przygotowana do podjęcia wyzwań przyszłości? Czy młodzi ludzie potrafią efektywnie analizować, rozumieć i jasno przekazywać swoje myśli? Czy są przygotowani, by zachować zdolność uczenia się ...

Europejski obszar szkolnictwa wyższego i poces boloński-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1568

EUROPEJSKI OBSZAR SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. PROCES BOLOŃSKI GENEZA, CELE, UCZESTNICY: Maj 1998 roku - ministrowie edukacji Francji, Niemiec, Woch i Wielkiej Brytanii podpisali w Paryżu tzw. „Deklarację Sorbońską”. Miała ona zmobilizować właściwe państwowe instytucje do zmian systemów edukacyjnych tak,...

Geneza i główne koncepcje pedagogiki porównawczej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 6475

GENEZA I GŁÓWNE KONCEPCJE PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ Próby odkrywania ogólnych prawidłowości i zasad, Próby zrozumienia zasad działania oświaty, Badania interdyscyplinarne w pedagogice porównawczej, Polityka oświatowa, a pedagogika porównawcza,

Merytoryczna i kredencjalna koncepcja edukacji społeczeństwa-opracowan...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 4991

MERYTOKRATYCZNA I KREDENCJALNA KONCEPCJA EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA Zbyszek Melosik - pytanie o wpływ edukacji akademickiej (i dyplomu) na przyszłą biografię jednostki. Rola uniwersytetów w procesie społecznej stratyfikacji. Punkt wyjścia - pytania w kontekście kwestii równość/ nierówność: Czy współcz...

Pedagogika porównawcza-podstawowe definicje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 6615

PEDAGOGIKA PORÓWNANWCZA - DEFINICJE Dyscyplina i kierunek badań pedagogicznych zmierzający do porównania organizacji i społecznego funkcjonowania systemów oświatowo- wychowawczych w poszczególnych krajach i regionach świata. Zwana inaczej pedagogiką systemów powszechnego kształcenia czy polityką oś...

Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2226

UWARUNKOWANIA I KREATORZY REFORM EDUKACYJNYCH Etiologia reform edukacyjnych, Kreatorzy reform edukacyjnych, Typy reform edukacyjnych, Zasady wdrażania reform edukacyjnych. REFORMA EDUKACYJNA - czyli usankcjonowane prawnie zmiany w układach, systemach i instytucjach oświatowych. ETIOLOGIA REFOR...

Pedagogika porównawcza-zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5390

Zagadnienia do egzaminu: Pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna- historia i metodologia badań porównawczych Comparandum, comparans, comparantionism (wytłumacz znaczenie) Obszary badań pedagogiki porównawczej Synchroniczny, diachroniczny, funkcjonalny punkt widzenia badań porównaw...

Cztery filary edukacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4606

Raport dla UNESCO   Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku  pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa  „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”  (fragment pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej wersji Raportu, wydanej przez  Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998 r.)  Peł...

Pedagogika w Argentynie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1876

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA - systemy szkolne - Argentyna: 2000 r.: - reforma, w pierwszej połowie lat 90-tych rząd w Argentynie poprosił ekspertów europejskich o ocenę efektywności kształcenia. Początek lat 90-tych 60 % ludzi kończy szkoły średnie „odsiew szkolny” -