Geneza i główne koncepcje pedagogiki porównawczej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 6174
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i główne koncepcje pedagogiki porównawczej-opracowanie - strona 1 Geneza i główne koncepcje pedagogiki porównawczej-opracowanie - strona 2 Geneza i główne koncepcje pedagogiki porównawczej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GENEZA I GŁÓWNE KONCEPCJE PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ
Próby odkrywania ogólnych prawidłowości i zasad,
Próby zrozumienia zasad działania oświaty,
Badania interdyscyplinarne w pedagogice porównawczej,
Polityka oświatowa, a pedagogika porównawcza,
Pedagogika porównawcza, a nauki społeczne
Z DZIEJÓW PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ
1795 - Fryderyk August Hecht ogłosił we Freibergu (Saksonia) łacińską pracę zatytułowaną: De Re scholastica Anglia cum Germania comperetio.
Większość historyków uważa za ojca pedagogiki porównawczej (komparastyki porównawczej) Marc - Antoine Jullien de Paris (1775 - 1848). Zapożyczenie oświatowe- termin wprowadzony przez tego autora; dzięki analizie rozwiązań zagranicznych modernizowanie swoich systemów oświatowych, przyjmowanych cudzych rozwiązań
1817 - Jullien de Paris :Zarys pedagogiki porównawczej/ Szkice i przygotowanie przedwstępne do pracy o wychowaniu porównawczym.” To pierwszy w historii zwarty plan badań porównawczych systemów oświatowych.
Koncepcje Julliena de Paris miały na celu przeniesienie poziomu szkolnictwa francuskiego poprzez wykorzystanie najlepszych wzorów, jakie występują w innych krajach w zakresie teorii i praktyki pedagogicznej.
Gromadząc, porządkując i porównując różne wzory praktyk oświatowych można według niego odkrywać pewne zasady i prawidłowości.
Uważał, że wychowanie można poznać ba podstawie faktów i obserwacji.
Zgodnie z jego projektem do zbierania danych w różnych krajach powinny być stosowane ankiety.
Wyniki powinny być przedstawione w postaci tablic, wykresów, co miałby być pomocne przy podejmowaniu decyzji w sprawach oświaty, ponieważ łatwo można byłoby określić stan oświaty w danym kraju na tle innych krajów.
Proces porównywania faktów pedagogicznych dokonywać się ma droga indukcji przechodzenia od szeregu faktów jednostkowych do uogólnień. ZAPOŻYCZENIA OŚWIATOWE: PROPOZYCJE: założenia instytucji, które gromadziłyby dane z różnych krajów i prowadziła badania porównawcze;
Utworzenie instytutu pedagogiki jako ośrodka ćwiczeń najlepszych metod nauczania w Europie, z którego mogłyby korzystać placówki kształcenia nauczycieli
1822 r. - Jan Kanty Krzyżanowski - polski uczony, chemik, ogłosił skrócony przekład rozprawy Julliena: „O potrzebie i sposobie porównywania edukacji, podług M. A. Julliena, Lublin 1822, ss. 40
Polska stała się krajem, w którym poglądy Julliena na pedagogikę porównawczą znalazły najwcześniej poparcie.
Na drodze badań porównawczych pojawiły się XIX w. Trudności nie do pokonania. Pojedynczy badacze nie mieli możliwości zebrania danych o funkcjonowaniu systemów oświaty i wychowania, zdarzało się, że nie zawsze odpowiednie dane były gromadzone.


(…)

… pozostają wobec siebie w stosunku wzajemnej zależności
Na tej podstawie Rossello wyciągnął wniosek, że szkoła (wychowanie) jest systemem naczyń połączonych i zmiany w niej wzajemnie się warunkują w wyniku zaistnienia określonych przyczyn.
Rossello - drogą indukcji - ustalił następujące prawidłowości (ogólne przyczyny wpływające na owe prądy w wychowaniu):
Po wojnie, rewolucjach i innych wielkich…
… pedagogiki porównawczej przedstawił w pracy: „pedagogika porównawcza” (1933)
Był zdania że porównywanie systemów oświatowych w kilku krajach może być realizowane za pomocą różnych metod w zależności od celów. Metody:
Opis (opracowanie monografii danego systemu oświatowego);
Metoda statystyczna (porównywanie wydatków na oświatę, zapisy do szkół, poziom drugoroczności uczniów)
Metoda badań historycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz