Metody nauczania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody nauczania - wykład  - strona 1 Metody nauczania - wykład  - strona 2 Metody nauczania - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA
Cechą pedagogiki porównawczej jest odmienność oświatowa.
I metoda porównawcza:
Można ją odnaleźć w innych naukach
Brak wspólnego języka nie jest metodą swoistą
Badania analiz statystycznych - brak danych statystycznych w różnych krajach o oświacie utrudnia metodę porównawczą.
Należy brać pod uwagę czynniki bezrobocia, ubóstwa
Przejście od podejścia ilościowego do jakościowego
Trudność związana ze statystyką: pedagog współczesny odwołał się do badań ilościowych, ilościowych a coraz bardziej bierze pod uwagę sens, jaki można nadać zjawiskom wychowawczym (czyli jakościowy)
Metoda badań naukowych:
Porównanie jako metoda badań naukowych daje możliwość opisania prawidłowości opisujących zjawiska oświatowe
Główne koncepcje teoretyczno-metodologiczne:
Uniwersalizacja praktyki oświatowej
(PACHOCIŃSKI) Mechanistyczna Koncepcja Upowszechniania Koncepcji Oświatowej
Dominuje nurt pozytywistyczny
Badania mają charakter ilościowy
Odwołanie do analiz statystycznych
Nurt pozytywistyczny ważny dla pedagogiki ogólnej (również pedagogiki porównawczej)
Pedagogowie wzorują się na naukach przyrodniczych w celu odnajdywania praw, prawidłowości tworzonych przez nasz świat.
MARC A JULLIEN de PARIS XVIII/XIX w: - proponował prowadzenie tablic statystycznych - prekursor pedagogiki porównawczej
„Zarys pedagogiki porównawczej” - RYSZARD PACHOCIŃSKI: - jedna z pierwszych książek o planie badań systemów oświatowych
po I W.Ś. pojawił się koordynator de PARIS - PEDRO ROSSELO
pedagogika porównawcza stanowi instrument porozumienia międzynarodowego
międzynarodowego badań tych będzie można sformułować prądy w wychowaniu prawidłowości, dlatego będzie można stworzyć teorie uniwersalistyczne (mówiąc o oświacie w całym kraju) i na świecie
ZASADY ROSSELO:
Życie społeczne i szkoła wzajemnie na siebie oddziaływają
Pakty oświatowe pozostają wobec siebie we wzajemnej zależności
PRAWIDŁOWOŚCI wg ROSSELO:
Po wojnach, rewolucjach i wielkich przemianach społecznych następują okresy wielkich reform w wychowaniu.
Wpływ państwa na oświatę wzrasta
Szkoła średnia upowszechnia się
Szkoła z instytucji dla uprzywilejowanych staje się instytucją dla wszystkich
Szkoła pamięci przekształca się w szkołę intelektu, a szkoła intelektu przekształca się w szkołę praktycznego działania


(…)

… w rozumieniu działania oświaty jest MICHAEL SADLER
W badania porównawcze należy wnikać w siłę duchową narodu po to, by lepiej zrozumieć system oświatowy
Dopiero badania edukacji do odniesienia się do ducha narodu pozwala lepiej zrozumieć oświatę
„to co się dzieje poza szkołą znaczy więcej niż to co się dzieje w szkole dla zrozumienia wychowawczego” MICHAEL SADLER.
„Praktyczna korzyść z badań porównawczych systemów oświatowych pozwala lepiej zrozumieć swój system” MICHAEL SADLER.
Kontynuatorem Michale Sadlera był IZAAC KANDEL.
„Pedagogika porównawcza” 1993 J.KANDEL
należy badań w oparciu o metody pozytywistyczne i humanistyczne.
METODA BADAŃ J.KANDELA:
analiza historyczna - poszukujemy czynników, które mogłyby nam wyjaśnić dlaczego zaszła taka sytuacja
opis wybranych problemów - wspólne dla państw, które badamy
samo badanie struktury (oświaty) nie ma sensu
należy wyjaśnić przyczyny badanych zjawisk (nawiązuje to do analizy historycznej)
analiza porównawcza, która polega na porównywaniu różnic pomiędzy systemami i poszukiwanie przyczyn, które warunkują tę różnicę.
Tworzenie filozofii pedagogicznej na podstawie obserwowanej praktyki.
NICHOLAS HANS - badacz z Wielkiej Brytanii; autor pracy „Pedagogika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz