Pedagogika porównawcza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika porównawcza - wykład - strona 1 Pedagogika porównawcza - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA
Program wykładów:
Swoistość pedagogiki porównawczej w pedagogice
Pole problemowe pedagogiki porównawczej
Polityka oświatowa (uwarunkowania)
Wybrane systemy oświatowe
Analiza krytyczna modelu edukacji państwowej i niepaństwowej
Reformy oświatowe w Polsce
Problem wskaźników poziomu efektywności kształcenia, upowszechnienia edukacji, powszechności szkół.
Wykaz treści:
Geneza pedagogiki porównawczej i główne koncepcje (przedstawiciele)
Przedmiot i zadania pedagogiki porównawczej i dorobek polskiej pedagogiki porównawczej
Uwarunkowania współczesnej edukacji (czynniki ekonomiczne, historyczno-narodowe, kulturowe, demograficzne, społeczno-prawne)
Ideologia liberalna, konserwatywna
Stan i prognozy rozwoju polskiego systemu oświatowego
Selekcja szkolna
Analiza wybranych systemów oświatowych (kraje UE)
Edukacja alternatywna
ROMAN LEPPERT „Edukacja w świecie współczesnym”
W 1962 r artykuł B.Nawroczyńskiego o pedagogice porównawczej
Przedmiot badań pedagogiki porównawczej:
BOGDAN NAWROCZYŃSKI - jeden z twórców pedagogiki porównawczej.
„nauka, która bada podobieństwa i różnice zachodzące pomiędzy systemami wychowania i nauczania oraz pomiędzy szkolnictwem i innymi instytucjami wychowawczymi i oświatowymi w różnych państwach”.
Zadania pedagogiki porównawczej:
Zbieranie danych
Opracowanie monografii
Porównanie ustrojów
Dochodzenie do zasad i prawidłowości
Zbieranie danych:
Możliwość komunikacyjna w zdobywaniu danych (Internet, faks, telefon)
Trudność finansowa(badania są bardzo kosztowne)
W 1921 r. w Nowym Yorku przy Uniwersytecie Kolumbijskim (kolegium nauczycielskie) prof. KANDEL prowadził badania pedagogiki porównawczej
1921 - 1944 r. „Rocznik Wychowania” numery poświęcone filozofii wychowania, stosunkowi państw do wychowania religijnego w danym kraju.
Dzięki temu pojawiła się baza danych pedagogiki porównawczej dla nauczycieli na całym świecie
1925 r. w Genewie Międzynarodowe Biuro Wychowania - (powiązania z Ligą Narodów i ONZ) - zajmuje się badaniami porównawczymi (kwestionariusze rozsyłane do państw i opracowywanie danych)
UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury) powstała w 1948 - w 1955 r. wydało w języku angielskim i francuskim „Wychowanie w świecie, organizacja i statystyka” - objęła 200 państw. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz