Pedagogika porównawcza-zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4991
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika porównawcza-zagadnienia do egzaminu - strona 1 Pedagogika porównawcza-zagadnienia do egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

Zagadnienia do egzaminu:
Pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna- historia i metodologia badań porównawczych
Comparandum, comparans, comparantionism (wytłumacz znaczenie)
Obszary badań pedagogiki porównawczej
Synchroniczny, diachroniczny, funkcjonalny punkt widzenia badań porównawczych
Przedmiot badań pedagogiki porównawczej
Zadania pedagogiki porównawczej
Funkcje pedagogiki porównawczej (teoretyczna, praktyczna, prognostyczna, propedeutyczna, międzynarodowo- integracyjna)
Geneza pedagogiki porównawczej, główne koncepcje, kierunki i metody badań w pedagogice porównawczej (Juleine, Rousso, Sadler, Kandel, Hans, Schreider, Hilker, Bereday, Holmes, Nawroczyński- analiza poznawcza, Suchodolski, wszystkie nazwiska)
Infrastruktura naukowo- badawcza pedagogiki porównawczej
UNESCO, OECD, EURYDICE (czym zajmują się- główne cele)
Stan i prognozy rozwoju systemu edukacji publicznej w Polsce. Strategie reform oświatowych w Polsce i na świecie
Etiologia reform edukacyjnych (kryzys, transformacja, integracja, globalizacja)
Kreatorzy reform edukacyjnych (kreatorzy- autorzy: pomysłodawcy, wnioskodawcy, inspiratorzy, inicjatorzy: kreatorzy-realizatorzy reform: podejmowanie, wykonywanie, urzeczywistnianie reform edukacyjnych)
Typy reform edukacyjnych (adaptacyjna, radykalna, parcjalne, holistyczne, odgórne, oddolne)
Zasady wdrażania reform edukacyjnych (realności, komplementarności, akceptacji, wiarygodności)
Problemy edukacji w perspektywie porównawczej. Tendencje rozwojowe systemów edukacyjnych we współczesnym świecie:
Rozwój wychowania przedszkolnego
Powszechność nauczania na szczeblu podstawowym (elementarnym)
Upowszechnianie kształcenia ba szczeblu średnim
Rozwój szkolnictwa wyższego
Analfabetyzm, analfabetyzacja, analfabetyzm funkcjonalny, oświata dorosłych
Jednocząca się Europa a rozwój szkolnictwa wyższego- proces boloński
Geneza, cele, uczestnicy procesu bolońskiego
Pojęcia: uczelnia publiczna, uczelnia niepubliczna, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, uczelnia akademicka, uczelnia zawodowa
System ECTS
Uznawalność wykształcenia
Zapewnianie jakości kształcenia w obszarze edukacji wyższej
Warunki dostępu do kształcenia wyższego w różnych krajach
Badania osiągnięć uczniowskich: badania PISA
Cele przedmiot i filozofia badań
Wyniki 2000-2009
wnioski
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz