Merytoryczna i kredencjalna koncepcja edukacji społeczeństwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Merytoryczna i kredencjalna koncepcja edukacji społeczeństwa-opracowanie - strona 1 Merytoryczna i kredencjalna koncepcja edukacji społeczeństwa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

MERYTOKRATYCZNA I KREDENCJALNA KONCEPCJA EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA
Zbyszek Melosik - pytanie o wpływ edukacji akademickiej (i dyplomu) na przyszłą biografię jednostki. Rola uniwersytetów w procesie społecznej stratyfikacji. Punkt wyjścia - pytania w kontekście kwestii równość/ nierówność:
Czy współczesna edukacja akademicka służy znoszeniu czy pogłębianiu różnic społecznych?
Czy współczesna edukacja akademicka służy tworzeniu elit czy celom egalitarnym?
Jaka powinna być rola edukacji akademickiej?
MERYTOKRATYCZNA koncepcja edukacji nawiązuje do tradycyjnego przekonania, że edukacja (zwłaszcza uniwersytecka) stanowi najprostszą i najszybszą drogę do najlepszych miejsc na rynku pracy, najlepiej płatnych i prestiżowych stanowisk.
Zakłada się, że edukacja jest głównym czynnikiem ruchliwości społecznej. Niekiedy uznaje się ją wręcz za „społeczną windę”, która wędruje z dołu do góry budynku społecznego”, wnosząc różnych ludzi na różne piętra. W tym ujęciu uniwersytet pełni rolę „arbitra” pozycji społecznych. W makroskali determinuje stratyfikację społeczna.
W podejściu merytokratycznym istnieje przekonanie, że dyplomy edukacyjne pełnią dwie funkcje:
rozdzielają w sposób sprawiedliwy „nagrody społeczne” (prestiż, płace, stanowiska pracy) w oparciu o obiektywnie mierzone osiągnięcia,
stanowią (…)
LOGIKA ROZUMOWANIA:
mierzenie osiągnięć edukacyjnych jednostki na poszczególnych szczeblach systemu edukacji Indywidualne różnice między jednostkami w wynikach nauczania są rezultatem różnic w posiadanych zdolnościach motywacji, przy założeniu, że na starcie wszystkie dzieci mają mieć równe możliwości uzyskania sukcesu edukacyjnego.
Społeczeństwo merytokratyczne ze swej istoty sankcjonuje społeczną nierówność.
Istotą jest tu dążenie do wytwarzania nowych mechanizmów stratyfikacji społecznej, które będą kanalizować ludzi zarówno do niskich (podporządkowanych) jak i wysokich (dominujących) pozycji społecznych.
Nierówność społeczna jest rezultatem indywidualnych różnic w posiadanej inteligencji lub talentach,
Stanowi konsekwencję rywalizacji o nierównomiernie rozdzielaną władzę i nagrody.
Celem procesu stratyfikacji jest wychowanie najlepszych
osiągnięcia edukacyjne stanowią w tym przypadku najważniejszy czynnik determinujący miejsce jednostki w strukturze nagród.
W takim liberalnym podejściu preferuje się ideę otwartego społeczeństwa, w którym to realizująca swój potencjał jednostka jest zasadniczym podmiotem ruchliwości i w związku z tym powinna otrzymać maksimum wolności w zakresie swoich życiowych poczynań.


(…)


Odrzucenie tezy funkcjonalistów o istnieniu społecznej równowagi, harmonii, spójności,
Przedstawiciele tego nurtu zwracają się w stronę teorii konfliktu,
TEZA KREDENCJONALISTÓW: w społeczeństwie współczesnym edukacyjne kredencjały pełnią funkcję „waluty obiegowej”, za którą można zakupić stanowiska na rynku pracy, przy czym ekspansja kredencjałów prowadzi do ich inflacji, a nierówny dostęp do kredencjałów…
… społecznej, bowiem równe grupy s[społeczne mają różny dostęp do krednecjałów,
Uważają, że mamy do czynienia z instytucjonalizacją kapitału kulturowego poprzez certyfikaty, stopnie akademickie i dyplomu,
Kredencjały stanowią nową formę własności, która przekazuje status z jednej generacji na drugą.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz