Socjologia edukacji - wprowadzenie, postawowe wiadomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia edukacji - wprowadzenie, postawowe wiadomości - strona 1 Socjologia edukacji - wprowadzenie, postawowe wiadomości - strona 2 Socjologia edukacji - wprowadzenie, postawowe wiadomości - strona 3

Fragment notatki:


Socjologia należy do nauk humanistycznych, czyli opowiadających.
„na szkołach leży oparcie w budowaniu gospodarki” - prof. B. Wilkenstein
• Socjologia: zajmuje się relacjami międzyludzkimi, bada całe społeczeństwo, jego interakcje
• Edukacja: - A. Giddens: przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie poprzez bezpośrednią naukę
- K. Rubacha: ogół oddziaływań (indywidualne i instytucjonalne , świadome i nieświadome, zaplanowane i niezaplanowane ) służących formowaniu się (zmienianiu, rozwijaniu) zdolności życiowych człowieka Socjologia edukacji (lata 70 XX w.) : dotyczy relacji między edukacją a innymi instytucjami, ciągłe zmiany wymagają nowych odpowiedzi.
Stratyfikacja- strukturyzacja nierówności między grupami społecznymi dotyczące dostępu do korzyści materialnych i symbolicznych, występuje w każdym społeczeństwie (bo każda jednostka jest inna)
Teoria śmierci klas - Robert Nisbet
Koncepcja nowej klasy średniej pojawiła się w wyniku wzrostu pracowników umysłowych, reprezentujących różne zawody.
Klasa wyższa: 1% społeczeństwa, mają zarówno majątek jak i władzę, jest zamknięta
Klasa średnia: symbolizuje sukces życiowy
Klasa robotnicza: burżuazyjnienie, „arystokracja” WIĘCEJ W ĆWICZENIACH SOCJOLOGIA OGÓLNA
Podstawą dzisiejszej gospodarki nie jest siła mięśni, tylko siła umysłu.
P.Sorokin -Ruchliwość społeczna: oznacza przejście jednostki, obiektu lub wartości z jednej pozycji w drugą.
- ruchliwość międzypokoleniowa: porównuje się stan uchwycony w momencie badania z pochodzeniem jednostki ( badanie w długich odstępach czasu), wskaźnik otwartości społeczeństwa(my w porównaniu do rodziców)
- ruchliwość wewnątrzpokoleniowa: punktem odniesienia jest wcześniejszy punkt kariery życiowej jednostki( my we wcześniejszych latach)
- ruchliwość horyzontalna: odnosi się do przemieszczania jednostek w obrębie tego samego poziomu nierówności
-ruchliwość pionowa: polega na przesunięciach w wymiarze hierarchicznym, czyli przechodzeniu do innych klas, warstw czy grup zawodowych. Przesunięcie w górę oznacza awans społeczny, a w dół- degradację.
Teoria sztywności statusu społecznego- Earl Hopper
Dotyczy możliwości, jakie posiadają jednostki w zakresie zmiany w swojej pozycji.
• Społeczności o wysokiej sztywności statusu społecznego:
Zmiana statusu jest bardzo trudna- robotnik nie będzie nigdy należał do klubu golfowego, niemożliwe jest przejęcie stylu życia klasy wyższej, kredencjał ( np. w Wielkiej Brytanii).
• Społeczności o niskiej sztywności statusu społecznego:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz