Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych-opracowanie - strona 1 Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych-opracowanie - strona 2 Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

UWARUNKOWANIA I KREATORZY REFORM EDUKACYJNYCH
Etiologia reform edukacyjnych,
Kreatorzy reform edukacyjnych,
Typy reform edukacyjnych,
Zasady wdrażania reform edukacyjnych.
REFORMA EDUKACYJNA - czyli usankcjonowane prawnie zmiany w układach, systemach i instytucjach oświatowych.
ETIOLOGIA REFORM EDUKACYJNYCH: zespół przyczyn składających się na powstawanie i uprawomocnienie się reform.
Opis przyczyn reform edukacyjnych za pomocą kategorii:
kryzys,
transformacja,
integracja,
globalizacja.
KRYZYS
Traktowany jest jako konieczny przełom czy przesilenie w różnych dziedzinach i wymiarach życia społecznego, wymusza zmiany w systemie edukacyjnym, które stanowią fundament przygotowanej, a następnie wprowadzonej reformy.
Kryzys natury:
ideologiczno-politycznej,
gospodarczo-ekonomicznej,
socjalno-społecznej.
Kryzys jako (pra-)przyczyna reform edukacyjnych wyrasta także z odmiennego od tradycyjnego spojrzenia na miejsce i rolę nauczyciela oraz szkoły w zamieniającym się świecie.
TRANSFORMACJA
Ma na celu przekształcanie tego wszystkiego, co może i powinno przyczyniać się do optymalizacji jakościowych warunków życia. Nie przedstawia gotowych rozwiązań w zakresie reform edukacyjnych, uświadamia konieczność podejmowania takich zmian w systemie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, które pozwolą na podjęcie działań zmierzających do podnoszenia ogólnego poziomu wiedzy człowieka.
INTEGRACJA
Zmierza do łączenia, scalania, dostosowywania do siebie różnych elementów w celu ich skupienia (agregacji), służącemu powstaniu jakiegoś systemu, którego właściwością jest wspólnotowy charakter naznaczony podobieństwem wyzwań jej podmiotów.
U jej podstaw leży określony system wartości wypracowany i zaakceptowany przez strony w niej uczestniczące - idea „wychowania europejskiego”.
GLOBALIZACJA
Płaszczyzna ekonomiczna, polityczna, kulturalna. Rewolucja technologiczna, komunikacyjna, telekomunikacyjna, internetowa - deterytorializacja.
Światowy rynek gospodarczy bez granic.
Dominująca rola Stanów Zjednoczonych na świecie.
Globalizacja źródłem uzasadnienia potrzeby edukacji przez całe życie człowieka.
KREATORZY REFORM EDUKACYJNYCH:
kreatorzy-autorzy reform: pomysłodawcy, wnioskodawcy, inspiratorzy, inicjatorzy,
kreatorzy-realizatorzy reform: podejmowanie, wykonywanie, urzeczywistnianie reform edukacyjnych.


(…)

… kształcenie,
Zmiany te dotyczą takich kwestii, które pozwalają na przystosowanie się do wymogów czasu teraźniejszego,
Obejmuje się nimi sposoby zarządzania placówkami, treści nauczania, bądź metody i techniki pracy z uczniami itp. Mają one w zamyśle dostosowanie się do zmian, które nastąpiły w środowisku pozaszkolnym, którego częścią jest konkretna instytucja oświatowa,
Mają na celu naprawić, usprawnić…
… i kontrola nad systemami i procesami edukacyjnymi. REFORMY PARCJALNE:
Dotyczą bardzo ograniczonego zasięgu w obszarach edukacyjnych,
Ich wprowadzenie zależy od woli i decyzji lokalnych władz samorządowych (w zakresie lokalizacji placówek szkolnych, finansowania wskazanej przez nie działalności kształceniowej lub innej). Kierownictwa instytucji edukacyjnej (dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej), rady rodziców…
… ustawie o systemie oświaty z 1991r. możliwość wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz