reformy oświaty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
reformy oświaty - wykład - strona 1 reformy oświaty - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA
REFORMY EDUKACYJNE:
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REFORMY EDUKACYJNE wg A.M.TCHORZEWSKIEGO:
Kryzys: - kryzys natury ideologiczno-politycznej - kryzys o charakterze gospodarczo-ekonomicznym - kryzys socjalno-społeczny: = dominuje bezrobocie = słaba polityka prorodzinna
Transformacja: - kryzys powoduje, że zbliżamy się do przekształcenia czegoś czyli do transformacji - krok do przodu, nie pojawia się sama z siebie - musi być kryzys - wychodzenie z kryzysu to transformacja, dzięki której ma nastąpić optymalizacja warunków życia
Integracja: - dąży do łączenia, scalania, dostosowywania do siebie różnych elementów w celu ich skupienia - dąży do wypracowania nowego systemu, stworzenia nowej jakości pracy - jeśli dochodzi do integracji nie ma możliwości, żeby nie zmieniła się szkoła
Globalizacja: - jest to wymiar światowy, związany z każdą płaszczyzną społeczną, kulturową, ekonomiczną, u których podstaw funkcjonuje rewolucja technologiczna. - globalny nastolatek - wrodzona umiejętność komunikowania się, brak zaangażowania społecznego - nauczyciel musi znać globalne trendy, aby umieć trafić do ucznia
KREATORZY REFORM EDUKACYJNYCH:
Kreatorzy - autorzy reform edukacyjnych: - są pomysłodawcami reform, wnioskują ich przeprowadzanie, są inicjatorami: = politycy = elity gospodarcze = naukowcy (futurolodzy - najczęściej ignorowane są ich wnioski) = eksperci
Kreatorzy - realizatorzy reform edukacyjnych: - są realizatorami reform, wprowadzają je w życie: = nauczyciele = rodzice = samorządy lokalne i władze publiczne = gminy
RODZAJE REFORM EDUKACYJNYCH:
Reformy adaptacyjne: - obejmują niewielkie zmiany w systemie edukacyjnym - dotyczą kwestii przystosowania się do nowych wymogów - Cel - naprawa, usprawnienie, nadanie nowego wymiaru jakiemuś fragmentowi systemów edukacyjnych, mają charakter „kosmetyczny”. - Obejmują: = sposoby zarządzania systemem edukacyjnym w kraju, placówką = treści nauczania - wprowadzenie nowych przedmiotów nauczania, dostosowanie do realiów = przystosowanie do zmian w środowisku pozaszkolnym
Reformy radykalne: - połączone są z postanowieniami władzy ustawodawczej i administracyjnej, zarządzanie i kontrola rad systemów edukacyjnych - mają charakter bezkompromisowy i nieodwracalny; pojawiają się w momencie zmian organizacyjnych i strukturalnych szkolnictwa - podział na instytucje publiczne i niepubliczne
Reformy parcjalne: - decyzja o jej przeprowadzeniu zależy od lokalnych władz samorządowych - dotyczą konkretnych jednostek edukacyjnych, wybranego obszaru:

(…)

…\
Zasada komplementarności: - odpowiedź na zmiany, które możemy zaobserwować - są odpowiedzią na to, co wydarza się w rzeczywistości, po co chcemy reformować?
Zasada akceptacji: - realizatorzy muszą zaakceptować pomysły autorów - procesy: uznanie, dialog, negocjacja - po procesach powinno dojść do akceptacji środowiska społecznego
Zasady wiarygodności: - sens - argumentacja sensu działania - rzetelność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz