Badanie osiągnięć szkolnych uczniów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów-opracowanie - strona 1 Badanie osiągnięć szkolnych uczniów-opracowanie - strona 2 Badanie osiągnięć szkolnych uczniów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BADANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW. PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UCZNIÓW.
W jakim stopniu młodzież jest przygotowana do podjęcia wyzwań przyszłości?
Czy młodzi ludzie potrafią efektywnie analizować, rozumieć i jasno przekazywać swoje myśli?
Czy są przygotowani, by zachować zdolność uczenia się przez całe życie?
Jak kształtować programy szkolne i systemy edukacji, by im w tym dopomóc?
Jak zmniejszać różnice życiowych szans między młodymi ludźmi poprzez oświatę?
BADANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH
W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera badanie wiedzy i umiejętności uczniów, będących niejako odbiciem ich osiągnięć w nauce, synteza wielu przedmiotów. Odnosi się do badań rezultatów jakie osiągają uczniowie w ramach poszczególnych przedmiotów nauczania.
PISA
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów to największe badanie porównawcze umiejętności uczniów, obejmujące 15-latków. Program powstał w 1997 r.
program stymuluje intensywną współpracę kilkudziesięciu krajów,
pierwsze badania w 2000 r.
Program PISA podbudowuje tę troskę rygorystyczną metodologią, która umożliwia przekazanie wyników międzynarodowych badań na praktyczne wnioski dla polityki oświatowej poszczególnych krajów. BADANIA PISA W POLSCE:
Instytut Filozofii i Socjologii (IFiS)- Polska Akademia Nauk
Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją
Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych
www.ifispan.waw.pl
PRZEDMIOT BADANIA
Przedmiotem badania są umiejętności uczniów uporządkowane w trzech następujących dziedzinach:
Czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych
Matematyka Rozumowanie w naukach przyrodniczych Te trzy dziedziny uważa się za decydujące o możliwościach dalszego rozwoju, zarówno indywidualnego, jak i społecznego oraz gospodarczego. Teoretyczne założenia umiejętności zakotwiczone są w koncepcję uczenia się przez całe życie. Program PISA bada, w jakim stopniu 15-latkowie (uczniowie w końcowej fazie powszechnego kształcenia) dysponują kapitałem wiedzy i umiejętności potrzebnych we współczesnym świecie w dorosłym życiu. W tym również na rynku pracy. Punktem wyjścia jest pojęcie „alfabetyzmu” odnoszące się do „zdolności stosowania wiedzy i umiejętności, analizowania, argumentowania i efektywnego komunikowania w procesie stawiania, rozwiązywania i interpretowania problemów w różnych sytuacjach.” (OECD, 2003, s.23)


(…)

… w naukach przyrodniczych, pozostałe poboczne,
2009 - ponownie czytanie i rozumienie w naukach humanistycznych jako główna,
2012 - ponownie matematyka jako główna dziedzina, reszta poboczne.
PISA 2000 - 43 kraje, w tym wszystkie kraje OECD i kraje spoza tej organizacji (m.in. Rosja, Łotwa)
Badania PISA w Polsce w roku 2000 licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. W roku 2003 natomiast były to gimnazja. W 2006 dodatkowo były to szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, technika, licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe).
WYNIKI
Ze względu na wynik osiągnięty w poszczególnych obszarach, uczniowie zostaną podzieleni na 5 poziomów osiągnięć (osobno dla każdego z obszarów umiejętności); zakłada się, że uczeń rozwiązujący zadanie z danego poziomu potrafi rozwiązywać zadania z poziomów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz