Wzór umowy-Kwestionariusz osobowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór umowy-Kwestionariusz osobowy - strona 1 Wzór umowy-Kwestionariusz osobowy - strona 2

Fragment notatki:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1. Imię (imiona) i nazwisko ............................................... a) nazwisko rodowe ........................................................ b) imiona rodziców ........................................................ c) nazwisko rodowe matki .................................................. 2. Data i miejsce urodzenia ............................................... 3. Obywatelstwo ........................................................... 4. Numer ewidencji (PESEL) ................................................ 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ................................... 6. Miejsce zameldowania ................................................... ........................................................................... (dokładny adres)
Adres do korespondencji ................................................... ........................................................................... Telefon ................................................................... 7. Wykształcenie .......................................................... ........................................................................... (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
........................................................................... (zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)
8. Wykształcenie uzupełniające ............................................ ........................................................................... ........................................................................... (kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia
nauki w przypadku jej trwania)
9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: ................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
........................................................................... ........................................................................... 11. Stan rodziny .......................................................... ...........................................................................
(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)


(…)

… .......................................................... ...........................................................................
(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)
12. Powszechny obowiązek obrony:
a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony .............................. ........................................................................... b) stopień wojskowy ....................................................... numer specjalności wojskowej .............................................. c) przynależność ewidencyjna do WKU ....................................... ........................................................................... d) numer książeczki wojskowej ............................................. e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ............................ ........................................................................... 13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku: ....................... ........................................................................... (imię i nazwisko, adres, telefon)
14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym seria .......... nr .......... wydanym przez ....................
w ............................................albo innym dowodem tożsamości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz