Ratownictwo górnicze - szczegółowe omówienie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ratownictwo górnicze - szczegółowe omówienie zagadnień - strona 1 Ratownictwo górnicze - szczegółowe omówienie zagadnień - strona 2 Ratownictwo górnicze - szczegółowe omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

1.Wymień zakres przedmiotowy Rozporządzenia Ministra w sprawie ratownictwa górniczego
Rozporządzenie określa:
- organizację, szczegółowe zadania służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, w tym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego,
- wyamagania w zakresie wyposażenia technicznego służb,
- szczegółowe zasady tworzenia i zatwierdzenia planu ratownictwa górniczego
- wymagane kwalifikacje zawodowe, zdrowotne i wiekowe członków drużyn ratowniczych,
- szczegółowe zasady szkolenia z zakresu ratownictwa górniczego,
- zasady prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju zagrożeń naturalnych, występujących w zakładach górniczych.
2.Struktura organizacyjna i zadania służb ratownictwa górniczego w Polsce
1) Ratownictwo górnicze tworzą służby:
-ratownictwa górniczego przedsiębiorcy,
-Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub innego podmiotu zawodowo trudniącego się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zwane jednostkami ratownictwa.
2) Zadaniem tych służb jest niezwłoczne niesienie pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych osób znajdujący się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego powstałego w szczególności w skutek: pożaru, wybuchu gazów lub pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał.
3) Do ich zadań należy także wykonywanie prac profilaktycznych (prace mające na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego.
3.FORMALNE SPOSOBY SPEŁNIANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCE OBOWIĄZKU W ZAKRESIE RATOWNICTWA WYNIKAJĄCEGO Z PRAWA GÓRNICZEGO I GEOLOG
Przedsiębiorca może za zgodą właściwego organu nadzoru górniczego spełniać obowiązek zorganizowania i utrzymania służby ratownictwa w zakładzie górniczym przez:
-stała zorganizowana współpracę służb ratownictwa przedsiębiorców lub
-powierzenia jednostce ratownictwa w całości lub części czynności w zakresie ratownictwa górniczego
-zorganizowanie współpracy służb ratownictwa oraz powierzenie czynności w zakresie ratownictwa górniczego wyżej wymienionych może nastąpić po osiągnięciu związków zawodowych.
4. ZASADNICZE ELEMENTY TREŚCI PLANU RATOWNICTWA SPORZĄDZONEGO DLA KAŻDEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Plan ratownictwa powinien określać sposób prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu zakładu górniczego. Plan ten powinien określać sposób wykonania obowiązków w zakresie ratown. gór., a w szczególności: organizację służb pogotowia w zakładzie gór (z uwzględnieniem: adresów, numer .telef. osób dozoru ruchu i kierownictwa, obsady kopalnianej stacji ratownictwa, liczby zastępów, lokalizacji i wyposażenia pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej, systemów łączności),służby zobowiązane do współpracy ze służbą ratownictwa w zakł. Gór, za wskazaniem ustalonego zakresu współpracy, możliwości stałego udziału w akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych służb jednostek ratownictwa, niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy, za wskazaniem miejsc składowania, sposobu transportu i osób odpowiedzialnych za terminowe wyposażenie w sprzęt, organizację pomocy medycznej podczas akcji ratowniczej, sposób zwalczania zagrożenia pożarowego, urządzeń łączności/sygnalizatorów i telefonów, poziomowych i oddziałowych komór przeciwpożarowych, zbiorników i chodników wodnych.


(…)

… w:
-sprzęt ochrony układu oddechowego,
-przyrządy pomiarowe i kontrolne,
-sprzęt ratowniczy i pomocniczy,
-sprzęt medyczny,
-sprzęt ochrony indywidualnej i odzież ochronną,
-oświetlenie osobiste ratowników określone przez właściwą jednostkę ratownictwa.
6. WYMIEŃ I OPISZ PODSTAWOWE FORMY SZKOLENIA ZAŁOGI W ZAKRESIE EWAKUACJI Z ZAGROZONYCH STANOWISK PRACY.
Szkolenie podstawowe członków drużyn ratowniczych…
…) sprzęt ochrony indywidualnej i odzież ochronną,
6) oświetlenie osobiste ratowników określone przez właściwą jednostkę ratownictwa.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia kopalnianej stacji ratownictwa górniczego i służby ratownictwa określa plan ratownictwa, o którym mowa w § 5 ust. 1; wymagania te powinny uwzględniać rodzaj zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, a w podziemnym zakładzie…
…, w tym lampy osobiste dla ratowników,
4) sprzęt medyczny,
5) sprzęt ochrony indywidualnej i odzież ochronną,
6) wóz bojowy dyżurujących zastępów ratowniczych (pogotowi specjalistycznych).
2. Kierownik jednostki ratownictwa określa szczegółowe wyposażenie jednostki ratownictwa i wozu bojowego w urządzenia, sprzęt i materiały, w zależności od rodzaju zagrożeń występujących w zakładach górniczych.
12…
….
Mogą być wykonane jako:
a.korki podsadzkowe-są to odcinki wyrobiska wypełnione podsadzką hydrauliczną, gipsem, anhydrytem, popiołami z elektrowni i innymi materiałami niepalnymi.
b.korki wodne-zalane odcinki wyrobiska o korzystnym położeniu niwelacyjnym.
c.korki podsadzkowe na bazie tamy organowej z dwustronnymi rozporami-skłaa się z zasadniczych trzech części:
- zawarcia w postaci tamy organowej obitej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz