Ratownictwo górnicze pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5691
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ratownictwo górnicze pytania i odpowiedzi - strona 1 Ratownictwo górnicze pytania i odpowiedzi - strona 2 Ratownictwo górnicze pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Zawarte są w niej także ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczej i plan akcji przeciwpożarowej.

...Za stan ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym odpowiada kierownik ruchu zakładu. Ustala on liczebność i skład drużyny ratowniczej biorąc pod uwagę stopień zagrożeń występujących w danym zakładzie. Jeśli chodzi o kopalnie podziemne to liczba ratowników oraz wyposażenie KSRG (szczególnie określona jest minimalna ilość aparatów oddechowych) zależy od liczby pracowników zatrudnionych w ciągu doby pod ziemią. W skład drużyny ratowniczej muszą wchodzić osoby dozoru. Kierownik ruchu zakładu również wyznacza kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego (spośród osób kierownictwa lub wyższego dozoru kopalni) oraz jego dwóch zastępców, (z których co najmniej jeden musi być czynnym ratownikiem górniczym), zastępowych na wniosek kierownika KSRG....

...Plan ratownictwa należy sporządzić w każdym zakładzie w celu prawidłowego funkcjonowania ratownictwa górniczego. Plan ten musi wskazywać sposób wykonywania obowiązków w zakresie ratownictwa górniczego, a w szczególności: organizację służb ratownictwa w zakładzie górniczym, podmioty zobowiązane do współpracy ze wskazaniem ustalonego zakresu współpracy, niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy. Plan ratownictwa podlega zatwierdzeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego...

 12. Ogólne zasady tworzenia ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym 
 Ratownictwo górnicze musi być organizowane: 
- w podziemnych zakładach górniczych - w zakładach wydobywających kopaliny metodą otworową w granicach lądu i szelfu 
- w odkrywkowych zakładach górniczych, w których utrzymywane są wyrobiska podziemne oraz istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia atmosfery niezdatnej do oddychania - zakładach wykonujących prace geologiczne 
-  w  zakładach  bezzbiornikowego  magazynowania  substancji  oraz  składowania  odpadów  w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych  Ratownictwo górnicze w zakładzie górniczym tworzą służby ratownicze przedsiębiorcy oraz CSRG  i  inne  podmioty  zawodowo  trudniące  się  ratownictwem  górniczym  (jednostki ratownictwa). Przedsiębiorca może spełniać obowiązek posiadania ratownictwa przez: - utworzenie kopalnianej stacji ratownictwa górniczego 
- zorganizowaną współpracę służb ratownictwa kilku przedsiębiorców -  powierzenie  jednostce  ratownictwa  w  całości  lub  w  części  czynności  w  zakresie ratownictwa 
-  w  odkrywkowym  zakładzie  górniczym,  w  którym  nie  ma  niebezpieczeństwa  powstania atmosfery niezdatnej do oddychania oraz nie występują wyrobiska podziemne można spełnić ten obowiązek przez powierzenie czynności ratowniczych innym podmiotom trudniącym się wykonywaniem  zadań  niesienia  pomocy  w  razie  zagrożenia  życia  i  zdrowia  ludzi  lub zagrożenia mienia (straż pożarna).  Bez  względu  jak  zorganizowane  jest  ratownictwo  w  zakładzie  górniczym,  należy  ustalić pewne obowiązujące zasady. Należy ustalić: -  harmonogram  dyżurów  zastępów  wraz  z  zasadami  delegowania  przez  przedsiębiorcę ratowników do dyżurujących zastępów w jednostce ratownictwa 
- zasady współpracy w zakresie możliwości korzystania ze sprzętu i wyposażenia - koordynatora przedsięwzięć związanych z ratownictwem 
- wysokość odpłatności za świadczone usługi -  zasady  współpracy  z  CSRG,  a  w  szczególności  rodzaj  specjalistycznych  służb  CSRG zobowiązanych do uczestniczenia w akcji 
- zasady w

(…)

…, stężenia gazów itp.
- linki ratownicze i szelki bezpieczeństwa
- elementy ubioru, hełmy, sprzęt oświetleniowy
- sprzęt do udzielenia pomocy medycznej
- elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne i inne niezbędne do prowadzenia akcji
ratowniczej
Pogotowia specjalistyczne: (każde pogotowie specjalistyczne ma odpowiedni sprzęt, ale tego
jest tyle, że nie wiem czy ktoś w ogóle będzie o to pytał)
- pogotowie…
…. Plan akcji
przeciwpożarowej zawiera dane potrzebne przy prowadzeniu akcji przeciwpożarowej w
zakładzie górniczym. Składa się on z części opisowej i graficznej. Każda część zawiera
określone informacje.
Część opisowa zawiera:
- spiętrzenia i wydajności wentylatorów głównych (nominalne i rzeczywiste)
- sposoby i zakres regulacji wydajności i spiętrzeń wentylatorów
- sposoby rewersji wentylacji głównej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz