Bhp i ratownictwo - strona 2

Wibracja na stanowiskach pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Wibracja na stanowiskach pracy. pojęcia podstawowe, Pojęcie: Wibracją nazywamy takie drgania, które oddziaływają na człowieka przez bezpośredni kontakt z jego ciałem drgającego elementu maszyny narzędzia lub urządzenia. Podstawowe źródła drgań: działanie wibracji ze względu na kontakt człowieka z ...

Zagrożenie gazowe na stanowiskach pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Zagrożenie gazowe na stanowiskach pracy. Gazy wchodzące w skład powietrza kopalnianego można podzielić na trzy grupy: gazy konieczne do życia (tlen), gazy obojętne dla organizmu człowieka (azot, metan, wodór, gady szlachetne, dwutlenek węgla do 1% zawartości w powietrzu) oraz gazy toksyczne (

Zagrożenie metanowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Zagrożenie metanowe. W polach nie metanowych w razie stwierdzenia w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej zawartości 0,1% CH4 lub powyżej oraz w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w razie stwierdzenia w pok...

Zagrożenie pyłem na stanowiskach pracy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Zagrożenie pyłem na stanowiskach pracy. biologiczne działanie pyłów, mechanizmy biologicznego działania pyłów przemysłowych, metody i kryteria oceny narażenia. Zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia oznacza występowanie w wyrobiskach oraz w pomieszczeniach na powierzchni, związanych...

Zagrożenie pyłem węglowym-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

Zagrożenie pyłem węglowym. PODZIAŁ POKŁADÓW WEGLA (pył C) Pokłady węgla z pyłem niewybuchowym zaw. części lotnych 12 %. Pokłady klasy pyłowości A - zrasza się przodki i tworzy strefy odpylania i zraszania. Pokłady klasy B - opylanie i zraszanie przodków, strefy opylania lub zraszania + zapory pr...

Zwalczanie zapylenia w wyrobiskach korytarzowych - referat

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Nędza
 • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zwalczanie wyrobiska, roboty przygotowawcze, zapylanie w górnictwie, najwyższe dopuszczalne stężenie dla pyłu węglowego, zakaz stosowania wentylacji ssącej....