Bhp i ratownictwo - strona 2

note /search

Wibracja na stanowiskach pracy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Wibracja na stanowiskach pracy. pojęcia podstawowe, Pojęcie: Wibracją nazywamy takie drgania, które oddziaływają na człowieka przez bezpośredni kontakt z jego ciałem drgającego elementu maszyny narzędzia lub urządzenia. Podstawowe źródła drgań: działanie wibracji ze względu na kontakt człowieka z ...

Zagrożenie gazowe na stanowiskach pracy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Zagrożenie gazowe na stanowiskach pracy. Gazy wchodzące w skład powietrza kopalnianego można podzielić na trzy grupy: gazy konieczne do życia (tlen), gazy obojętne dla organizmu człowieka (azot, metan, wodór, gady szlachetne, dwutlenek węgla do 1% zawartości w powietrzu) oraz gazy toksyczne (

Zagrożenie metanowe-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Zagrożenie metanowe. W polach nie metanowych w razie stwierdzenia w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej zawartości 0,1% CH4 lub powyżej oraz w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w razie stwierdzenia w pok...

Zagrożenie pyłem na stanowiskach pracy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Zagrożenie pyłem na stanowiskach pracy. biologiczne działanie pyłów, mechanizmy biologicznego działania pyłów przemysłowych, metody i kryteria oceny narażenia. Zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia oznacza występowanie w wyrobiskach oraz w pomieszczeniach na powierzchni, związanych...

Zagrożenie pyłem węglowym-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Bhp i ratownictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1456

Zagrożenie pyłem węglowym. PODZIAŁ POKŁADÓW WEGLA (pył C) Pokłady węgla z pyłem niewybuchowym zaw. części lotnych 12 %. Pokłady klasy pyłowości A - zrasza się przodki i tworzy strefy odpylania i zraszania. Pokłady klasy B - opylanie i zraszanie przodków, strefy opylania lub zraszania + zapory pr...