Zagrożenie metanowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zagrożenie metanowe.
W polach nie metanowych w razie stwierdzenia w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej zawartości 0,1% CH4 lub powyżej oraz w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w razie stwierdzenia w pokładach metanonośności 0,1 m3 CH4/Mg w przeliczeniu na tonę substancji węglowej kierownik ruchu zakładu zobowiązany jest niezwłocznie do :
Zastosowania niezbędnych rygorów bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach zagrożenia metanowego.
Powiadomić właściwy organ Państwowego Nadzoru Górniczego.
Zlecić badanie stanu zagrożenia metanowego jednostce naukowo - badawczej wskazanej przez prezesa WUG.
W wyrobiskach lub pomieszczeniach zaliczonych do odpowiedniego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu stan zagrożenia CH4 powinien być analizowany i kontrolowany w szczególności w przypadku zmian w przewietrzaniu lub występowaniu wpływu robót wybierkowych na to wyrobisko lub pomieszczenie.
W przypadku stwierdzenia w wyrobisku zawartości CH4 powyżej 2% należy niezwłocznie wycofać ludzi z zagrożonych wyrobisk, wyłączyć sieć elektryczną, unieruchomić maszyny i inne urządzenia a wejście do tych wyrobisk zagrodzić.
Zawartość CH4 w powietrzu nie powinna przekroczyć :
w prądach powietrza zużytego 1%
w szybach wydechowych 0,75%
w przypadku stosowania metanometrii automatycznej zawartość metanu w rejonowych prądach powietrza zużytego może wynosić 1,5%
W pokładach węgla należy przeprowadzić badania dla określenia metanonośności.
Kmax - największa zawartość metanu w próbie
W - średnie wydobycie z rejonu M - metanonośność
Metanonośność określamy na podstawie próby pobranej ze świeżo odsłoniętej calizny lub na podstawie koncentracji metanu w otworze badawczym m3/Mg c.s.w.
c.s.w - bez popiołu; bez wilgoci.
Bezpośrednio po odsłonięciu calizny należy wywierać otwór 4  6 m i włożyć do niego hermetyczny zestaw rurek. Koniec otworu uszczelnia się, do końca rurek podłącza się pipety wodne. Pierwszą próbę należy pobrać bezpośrednio po uszczelnieniu otworu, następne 5 prób w odstępach co 15 minut. Wybiera się wartość maksymalną. Na podstawie koncentracji metanu w otworze odczytuje się metanonośność.
W otworach badawczych wierconych z powierzchni dla rozpoznania pokładów węgla lub ich części badania powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż co 100 m wierconego otworu.
W drążonych szybach oraz wyrobiskach korytarzowych badania muszą być prowadzone w udostępnionych pokładach węgla w których grubość przekracza 40 cm.


(…)


w miejscach wypływu metanu
metanometria automatyczna
metanomierze wyłączające
metanomierze rejestrujące
metanomierze wyłączająco - rejestrujące
Wyłączenie urządzeń będących pod napięciem :
sygnalizacja świetlna lub akustyczna w dyspozytorni
rejestracja wskazań CH4 % O2
CH4,O2
Zbyt dużo skład obojętny
Wybuch
Może powstać mieszanina wybuchowa jeżeli zwiększy się zawartość O2

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz