Pomiaru składu powietrza kopalnianego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 7021
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiaru składu powietrza kopalnianego-opracowanie - strona 1 Pomiaru składu powietrza kopalnianego-opracowanie - strona 2 Pomiaru składu powietrza kopalnianego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp
Przyrządy do pomiaru składu powietrza kopalnianego można podzielić na następujące grupy:
aparatura laboratoryjna do analizy gazów,
stacjonarne i przenośne analizatory gazów,
wykrywacze i rurki wskaźnikowe.
Pobieranie próbek powietrza kopalnianego odbywa się z odpowiednich miejsc w górniczych wyrobiskach, do specjalnych naczyń zwanych pipetami. Wyróżnia się następujące rodzaje pipet:
pipety szklane próżniowe,
pipety szklane z pompką próżniową,
pipety szklane napełniane wodą,
pipety metalowe.
Rodzaje stężeń:
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8h czasu pracy, przez okres aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w stanie jego zdrowia i jego przyszłych pokoleń.
NDSCH - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe jako średnie, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowotnym pracownika i jego przyszłych pokoleń, jeżeli nie utrzymują się w czasie pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany.
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie progowe, którego ze względu na zagrożenie zdrowia i życia pracownika nie może być przekroczone na stanowisku pracy w żadnym momencie.
Wykrywacze z rurkami wskaźnikowymi.
Do prostego i szybkiego oznaczania ilościowego gazów w powietrzu kopalnianym służą wskaźniki rurkowe. Zasada ich działania jest oparta na metodzie kalorymetrycznej analizy chemicznej. Wskaźnik rurkowy składa się z bezbarwnej rurki szklanej, zatopionej na obu jej końcach i wypełnionej masą wskaźnikową. Do oznaczania poszczególnych gazów stosuje się różne rurki wskaźnikowe. Przed pomiarem odłamuje się zatopione końce rurki, wkłada do wykrywacza i przepompowuje się przez nią określone ilości badanego powietrza za pomocą wykrywacza harmonijkowego. Pompka tego przyrządu jest wykonana w kształcie mieszka, podczas jednego naciśnięcia zasysa około 100 cm3 powietrza. Przy przepływie powietrza zawierającego badany gaz przez wskaźnik rurkowy, masa wskaźnikowa ulega zabarwieniu. Długość zabarwionej masy wskaźnikowej jest miarą zawartości badanego gazu w powietrzu, co odczytuje się ze skali naniesionej na rurce. Dokładność pomiaru wynosi od 10 do 25%.
- Wskaźnik rurkowy CO W Polsce produkowane są dwa typy wskaźników rurkowych tlenku węgla: 0,002% CO oraz 0,1% CO. Pierwszy wskaźnik 0,002% CO ma dwa zakresy wskazań, a mianowicie od 0,002% do 0,05% objętościowych CO, przy wykonaniu 10 zassań wykrywaczem, oraz od 0,02% do 0,5% objętościowych CO, przy wykonaniu jednego zassania. Drugi typ wskaźnika CO ma także dwa zakresy wskazań: od 0,1% do 0,3% objętości CO, przy jednym zassaniu wykrywaczem, i od 0,01% do 0,03% objętości CO przy wykonaniu 10 zassań wykrywaczem.


(…)

….
Obliczenia komputerowe Substancje toksyczne.
W warsztacie mechanicznym o wymiarach 8 × 4 × 3,5m znajduje się jedno stanowisko spawalnicze. Osoba zatrudniona przy spawaniu stali węglowej (niskostopowej) elektrodą rutylową ma kontakt z dymami tlenków żelaza, manganu oraz azotu. W warsztacie nie ma wentylacji mechanicznej. Efektywny czas pracy (czas narażenia na warunki szkodliwe) wynosi 6h. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono stężenia gazów:
Tlenki żelaza (mg/m3) : 4,3 ; 3,6 ; 3,3 ; 2,9 ; 2,8 ; 3,1 Tlenki manganu (mg/m3) : 0,15 ; 0,21 ; 0,18 ; 0,14 ; 0,21 ; 0,11
- Tlenki azotu (mg/m3) : 3,6 ; 2,8 ; 3,1 ; 2,9 ; 1,9 ; 3,8
Należy określić łączną wartość ekspozycji. Zasady interpretacji wyników i oceny zagrożenia toksykologicznego.
pomiary powinny obejmować co najmniej 75% czasu trwania zmiany…
… granicy przedziału ufności wyznaczenie dolnej DG i górnej GG granicy przedziału ufności dla średniej wyników pomiarów wyznacza się przez odlogarytmowanie lgDG i lgGG
Analiza dla wartości chwilowych.
Najwyższe stężenia chwilowe oblicza się jako średnią geometryczną uzyskanych wyników pomiarów zgodnie ze wzorem (1) i odlogarytmowanie średniego wyniku pomiarów.
Analiza kilku składników gazów.
Cw1,2…
… fioletowy. Długość zabarwienia wskaźnika jest miarą objętościowego stężenia CO2 w badanym powietrzu.
Opis pomiarów
Pomiar CO2 Badany gaz: wydychane z płuc powietrze oraz gaz laboratoryjny.
Dane techniczne wykrywacza: Wykrywacz rurkowy CO2 - 0,5% jednorazowy,
zakres pomiarowy: 0 - 5%,
dopuszczalny błąd wskazań wynosi ± 25%,
wymiary: średnica 7,3 mm, długość 134 mm, masa 0,0051 kg.
Wynik przeprowadzonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz