Pomiar stężenia gazów- sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar stężenia gazów- sprawozdanie - strona 1

Fragment notatki:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
w Krakowie
LABORATORIUM Z BHP
Temat: Pomiar stężenia gazów. 1. Wstęp teoretyczny Powietrzem kopalnianym nazywamy mieszaninę gazów i par która wypełnia podziemne wyrobiska górnicze, niezależnie od składu chemicznego tej mieszaniny. Powietrze sprowadzane szybami wdechowymi do podziemnych wyrobisk górniczych ma skład chemiczny taki jak powietrze atmosferyczne. W czasie przepływu powietrza przez podziemne wyrobiska górnicze jego skład chemiczny może ulegać znacznym zmianom w stosunku do pierwotnego składu. Zazwyczaj następuje obniżenie zawartości tlenu w powietrzu zwiększa się zawartość CO2 a także mogą pojawić się gazy takie jak: metan, tlenek węgla, tlenki azotu, siarkowodór, tlenki siarki i inne. Poza tym zmienia się temperatura, wilgotność, gęstość i ciśnienie powietrza oraz stopień jego zapylenia.
Obecność w powietrzu kopalnianym innych składników gazowych niż te które występują w powietrzu atmosferycznym jest wynikiem: wydzielania się gazów ze złożą i skał otaczających złoże powstanie gazów w czasie pożarów, wybuchów metanu i pyłu węglowego powstania gazów przy robotach strzelniczych oddychaniu ludzi, pracy silników spalinowych, itp.
powstania radonu przy rozpadzie radioaktywnych pierwiastków występujących w złożu i skałach 2. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było określenie zawartości gazów (metan, dwutlenek węgla, tlenek węgla) i porównanie ich z normami.
3. Dane pomiarów
Metanomierz
Komora I [%]
Komora II [%]
Gaz
SZI - III
3,5
1,5
CH4
RIKEN
5,5
2,4
CH4 + CO2
RIKEN + pochłaniacz
3,7
1,3
CH4
1,8
1,1
CO2
Żarowy
3,2
1,2
CH4
Komora I [%]
Gaz
Rurka wskaźnikowa
1,5
CO2
Rurka wskaźnikowa
0,002
CO
4. Wyniki przeliczeń
Gaz
[%]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz