Charakterystyka gazów kopalnianych - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka gazów kopalnianych  - sprawozdanie - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp: Charakterystyka gazów kopalnianych.
Metan - CH4 jest gazem bez barwy, smaku i zapachu. Jest gazem palnym. Do zupełnego spalenia jednej objętości metanu potrzeba dwóch objętości tlenu. Przy zawartości metanu w powietrzu 9,5% wybuch jest najsilniejszy. Najłatwiej zapala się mieszanina powietrzno metanowa o zawartości metanu około 8%. W warunkach normalnych dolna granica zawartości metanu, przy której możliwy jest wybuch, wynosi od 5% do 6%, zaś górna granica od 14% do 16%.
Zawartość metanu w powietrzu nie powinna przekraczać:
W rejonowych prądach powietrza zużytego - 1%
W szybie wydechowym - 0,75%
W razie stosowania metanometrii automatycznej zawartość metanu w rejonowych prądach powietrza zużytego może wynosić 1,5%
Tlen - O2 jest gazem bez smaku, barwy i zapachu. Nagły brak tlenu, lub znaczne obniżenie jego zawartości w powietrzu wdychanym, wywołuje utratę przytomności u człowieka w ciągu kilku sekund, a następnie powoduje jego śmierć. Górnicze przepisy bezpieczeństwa pracy wymagają, by zawartość tlenu w powietrzu kopalnianym w miejscach pracy i przebywania ludzi nie była niższa od 19% obj.
Azot - N2 to gaz bez barwy, smaku i zapachu. Azot w warunkach normalnych, jest obojętny dla organizmu ludzkiego i biologicznie bierny. Wzrost zawartości azotu w powietrzu kopalnianym idzie zwykle w parze z obniżeniem zawartości tlenu.
Gazy szlachetne: argon (Ar), ksenon (Xe), neon (Ne), krypton (Kr) - są obojętne dla procesu oddychania a stąd biologicznie bierne dla organizmu człowieka.
Wodór - H2 jest gazem bezbarwnym, nie posiadającym własności trujących i dla procesu oddychania biologicznie obojętnym.
Tlenek węgla - CO jest gazem bez barwy smaku i zapachu. Stanowi on duże zagrożenie, zwłaszcza w górnictwie podziemnym bowiem wykazuje on silne działanie trujące. Zatrucie tlenkiem węgla powoduje szereg objawów, takich jak: uczucie ucisku i bóle głowy, uczucie tętnienia w skroniach i zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia wzroku, nudności, wymioty, ogólne osłabienie, utrata przytomności, śmierć. Górnicze przepisy bezpieczeństwa dopuszczają, w miejscach pracy górników, zawartość tlenku węgla maksymalnie do 0,002% obj.
Dwutlenek węgla - CO2 nie jest gazem trującym, należy do gazów duszących, gdyż pozbawia organizm ludzki dostępu tlenu. Polskie przepisy górnicze wymagają, aby zawartość dwutlenku węgla w prądzie powietrza zużytego nie przekraczała 1% obj.
Tlenki azotu stanowią mieszaninę NO, NO2, N2O4 i N2O5 . Najgroźniejszym z tlenków azotu jest NO2 , który w zetknięciu się z wydzieliną błon śluzowych tworzy kwas azotowy i azotawy. Szkodliwe działanie kwasu pojawia się dopiero po pewnym czasie utajenia, wynoszącym od kilku do kilkunastu godzin i polega na bardzo ciężkim uszkodzeniu pęcherzyków płucnych, naczyń włosowatych płuc, błon śluzowych oskrzeli i tchawicy. Dopuszczalna przepisami górniczymi zawartość tlenków azotu w powietrzu kopalnianym nie powinna przekraczać 0,00025% obj.


(…)

… przepisów bezpieczeństwa nie może przekraczać 0,0007% obj.
Dwutlenek siarki - SO2 jest gazem bezbarwnym o bardzo silnym, drażniącym zapachu i kwaśnym smaku. Dwutlenek siarki jest gazem silnie trującym. Ulegając rozpuszczeniu w wydzielinach błon śluzowych tworzy kwas siarkowy, który działa żrąco na błony śluzowe. Dopuszczalne stężenie dwutlenku siarki w powietrzu kopalnianym, według górniczych przepisów bezpieczeństwa, nie może być większe od 0,0007% obj. Rodzaj gazu
NDS [mg/m3 ]
(objętościowo i %)
NDSCH [mg/m3]
(objętościowo i %)
Dwutlenek węgla
----------
(1)
---------
(1)
Tlenek węgla
30
(0,0026)
180
(0,015)
Tlenek azotu
5
(0,00026)
10
(0,00052)
Dwutlenek siarki
20
(0,00075)
50
(0,0019)
Siarkowodór
10
(0,0007)
20
(0,0014)
Celem ćwiczenia jest dokładne zapoznanie się z budową i zasada pracy przyrządów…
… żadnych komplikacji dla zdrowia człowieka. Metan jest gazem obojętnym dla procesów oddychania, lecz wzrost stężenia metanu o 5% powoduje spadek stężenia tlenu o 1%. Zawartość dwutlenku węgla w ilości ok. 1,25% może spowodować u człowieka zaburzenia czynności oddechowych, przy 5% występuje przyspieszenie i pogłębienie oddychania, zaś przy 8% pojawiają się duszności. Dalszy wzrost stężenia prowadzi do utraty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz