Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - test - strona 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - test - strona 2 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - test - strona 3

Fragment notatki:

BHP [x] - poprawna odpowiedź
1. Bezpieczeństwo pracy to:
- Zespół warunków, których zachowanie jest konieczne, aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia [x]
- Zespół warunków gwarantujących pracownikom pewność zatrudnienia
2. Higiena pracy to:
- Schludność ubrania i higiena osobista
- Nauka i działanie obejmujące środki służące zapobieganiu chorobom zawodowym [x]
3. Ochrona pracy to:
- Ochrona miejsc pracy przed ich likwidacją
- Działania rządu i parlamentu składające się na gwarancje prawne służące zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy [x]
4. Elementy systemu pracy to:
- Sektor wykonawczy nadzoru i naukowo badawczy [x]
- Części składowe procesu produkcyjnego
5. Sektor nadzoru to:
- Urzędy państwowe (PIP) i społeczni inspektorzy pracy oraz związki zawodowe [x]
- Pracodawca i jego urzędnicy (dozór)
6. Sektor naukowo - badawczy w pojęciu ochrony pracy to:
- CIOP oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu [x]
- PAN, AGH, PŚ, GIG Kopalnia doświadczalna Barycz
7. Ergonomia zajmuje się:
- Ekonomiką procesów produkcyjnych z udziałem człowieka w tych procesach
- Relacją człowiek - maszyna [x]
8. Ergonomia koncepcyjna to:
- Koncepcyjne opracowanie procesów ekonomicznych produkcji
- Projektowanie obiektów przemysłowych i ich wyposażenia w sposób dostosowany do wymagań jego pracowników [x]
9. Zagrożenie w środowisku pracy to:
- Stan środowiska mogący spowodować straty, a w szczególności wypadek lub chorobę [x]
- Zagrożenie środowiska pracy w wyniku atmosfery wśród pracowników
10. Czynniki zagrożeń to zjawiska:
- Powodujące wypadki przy pracy lub choroby zawodowe [x]
- Zagrażające ciągłości produkcji i osiągnięcia założonego efektu ekonomicznego
11. Najbardziej narażone na możliwość powstania wypadku są prace:
- Powtarzalne
- Niepowtarzalne (wyk. sporadycznie) [x]
12. Pierwsza zasada bezpieczeństwa pracy nakazuje:
- Osłaniać elementy ruchome maszyny do wysokości 2,5m [x]
- Zapewnić stały dostęp pracowników do maszyny
13. Druga zasada bezpieczeństwa pracy:
- Zezwala na wykonywanie drobnych czynności korygujących i czyszczenia maszyny
- Zakazuje jakichkolwiek czynności przy maszynie będącej w ruchu [x]
14. Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) dotyczą:
- Szkodliwości substancji, które można wyrazić w jednostkach masy i objętości [x]


(…)

… na dwa lata
18. Wypadek przy pracy to:
- Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w związku z pracą [x]
- Zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą
19. Czy wypadek, który nastąpił przy wykonywaniu przez pracownika czynności w interesie zakładu:
- Jest wypadkiem przy pracy [x]
- Nie jest wypadkiem przy pracy 20. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy to wypadek:
- w podróży służbowej [x…
… wyłomu w skale przodka lub innego obiektu w wyniku zastosowania materiału wybuchowego
- określenie wybuchowości mieszaniny gazów wybuchowych z powietrzem [x]
32. Dopuszczalne wartości hałasu ze względu na ochronę słuchu przy 8 godzinnej pracy to:
- 85 dB [x]
- 115 dB
33. Czas ekspozycji na hałas to:
- czas przebywania pracownika w środowisku o określonym natężeniu hałasu [x]
- czas przebywania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz