BHP - test z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4529
Wyświetleń: 19789
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BHP - test z odpowiedziami - strona 1 BHP - test z odpowiedziami - strona 2 BHP - test z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy to: - Zespół warunków, których zachowanie jest konieczne, aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia [x] - Zespół warunków gwarantujących pracownikom pewność zatrudnieniaHigiena pracy to: - Schludność ubrania i higiena osobista - Nauka i działanie obejmujące środki służące zapobieganiu chorobom zawodowym [x]......Zarządzanie bezpieczeństwem pracy to: - twórcze wykorzystanie zarządzania jakością [x] - zarządzanie działem BHP w zakładzie pracyModel systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy polega na: - planowaniu, wykonywaniu, badaniu i korygowaniu działań [x] - pokazie na modelu w skali różnych niebezpiecznych zdarzeń i możliwości zapobiegania im...BHP [x] - poprawna odpowiedź1. Bezpieczeństwo pracy to:- Zespół warunków, których zachowanie jest konieczne, aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia [x]- Zespół warunków gwarantujących pracownikom pewność zatrudnienia2. Higiena pracy to:- Schludność ubrania i higiena osobista- Nauka i działanie obejmujące środki służące zapobieganiu chorobom zawodowym [x]3. Ochrona pracy to:- Ochrona miejsc pracy przed ich likwidacją- Działania rządu i parlamentu składające się na gwarancje prawne służące zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy [x]4. Elementy systemu pracy to:- Sektor wykonawczy nadzoru i naukowo badawczy [x]- Części składowe procesu produkcyjnego5. Sektor nadzoru to:- Urzędy państwowe (PIP) i społeczni inspektorzy pracy oraz związki zawodowe [x]- Pracodawca i jego urzędnicy (dozór)6. Sektor naukowo - badawczy w pojęciu ochrony pracy to:- CIOP oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu [x]- PAN, AGH, PŚ, GIG Kopalnia doświadczalna Barycz7. Ergonomia zajmuje się:- Ekonomiką procesów produkcyjnych z udziałem człowieka w tych procesach- Relacją człowiek - maszyna [x]8. Ergonomia koncepcyjna to:- Koncepcyjne opracowanie procesów ekonomicznych produkcji- Projektowanie obiektów przemysłowych i ich wyposażenia w sposób dostosowany do wymagań jego pracowników [x]9. Zagrożenie w środowisku pracy to:- Stan środowiska mogący spowodować straty, a w szczególności wypadek lub chorobę [x]- Zagrożenie środowiska pracy w wyniku atmosfery wśród pracowników10. Czynniki zagrożeń to zjawiska:- Powodujące wypadki przy pracy lub choroby zawodowe [x]- Zagrażające ciągłości produkcji i osiągnięcia założonego efektu ekonomicznego11. Najbardziej narażone na możliwość powstania wypadku są prace:- Powtarzalne- Niepowtarzalne (wyk. sporadycznie) [x]12. Pierwsza zasada bezpieczeństwa pracy nakazuje:- Osłaniać elementy ruchome maszyny do wysokości 2,5m [x]- Zapewnić stały dostęp pracowników do maszyny13. Druga zasada bezpieczeństwa pracy:- Zezwala na wykonywanie drobnych czynności korygujących i czyszczenia maszyny- Zakazuje jakichkolwiek czynności przy maszynie będącej w ruchu [x]14. Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) dotyczą:- Szkodliwości substancji, które można wyrazić w jednostkach masy i objętości [x]- W innych jednostkach15. Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCH) to stężenie pozwalające na pracę przez:(…)… na dwa lata18. Wypadek przy pracy to:- Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w związku z pracą [x]- Zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą19. Czy wypadek, który nastąpił przy wykonywaniu przez pracownika czynności w interesie zakładu:- Jest wypadkiem przy pracy [x]- Nie jest wypadkiem przy pracy 20. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy to wypadek:- w podróży służbowej [x…… wyłomu w skale przodka lub innego obiektu w wyniku zastosowania materiału wybuchowego- określenie wybuchowości mieszaniny gazów wybuchowych z powietrzem [x]32. Dopuszczalne wartości hałasu ze względu na ochronę słuchu przy 8 godzinnej pracy to:- 85 dB [x]- 115 dB33. Czas ekspozycji na hałas to:- czas przebywania pracownika w środowisku o określonym natężeniu hałasu [x]- czas przebywania… ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz