Bezpieczeństwo i higiena pracy

note /search

BHP - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązani odbyć wszyscy pracownicy za wyjątkiem: * bez wyjątków (TAK) 2. Mobbing to: * działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na upo...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład, dr Elżbieta Prussak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 616
Wyświetleń: 7665

Wymienione zostały także główne organy Państwowej Inspekcji Pracy i jej jednostki organizacyjne. Pod koniec notatki zostały podane warunki zaliczenia przedmiotu oraz zakres wiedzy do kolokwium. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 24...

Pierwsza pomoc - Bhp złamania

 • Politechnika Gdańska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2660

Bhp złamania - przerwanie ciągłości kości np. na skutek urazu mechanicznego. Złamania dzielimy na: zamknięte gdzie przy uszkodzeniu i okolicznych tkanek nie ulega uszkodzeniu skóra, otwarte gdzie oprócz przerwania  ciągłości kości wystepuje uszkodzenie skóry i mięśni. Objawy: • znaczna bolesność w ...

BHP - test z odpowiedziami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 5579
Wyświetleń: 21056

Bezpieczeństwo pracy to: - Zespół warunków, których zachowanie jest konieczne, aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia [x] - Zespół warunków gwarantujących pracownikom pewność zatrudnieniaHigiena pracy to: - Schludność ubrania i higiena osobista - Nauka i działanie obejmuj...

Wykład -podstawowe pojęcia z BHP

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 14231

Wypadki przy pracy , Definicja choroby zawodowej, Ryzyko zawodowe , System zarządzania BHP , audit, Ochrona pracy , Społeczna Inspekcja Pracy , Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, powodujące uraz lub śmierć wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą, tj.: - podcza...

Referat- porażenia prądem konspekt

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 6762

Porażenia prądem i ich wpływ na organizm ludzki KONSPEKT LEKCJI Osoba prowadząca: xxx Miejsce: . Wiek uczestników: 19-40 Temat: Porażenia prądem Cel ogólny: Poznanie pojęć związanych z porażeniami prądem oraz pierwsza pomoc w przypadku porażeń

Referat - test Porażenia Prądem

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5621

test sprawdzający wiedzę, porażenia prądem, skutki porażeń, ochrona przeciw porażeniom prądem, Test sprawdzający wiedzę z tematu PORAŻENIA PRĄDEMTylko 1 odpowiedź jest prawidłowaNapisz w kilku słowach czym jest prąd elektryczny…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...

Test z BHP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 3234
Wyświetleń: 12383

1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązani odbyć wszyscy pracownicy za wyjątkiem: * bez wyjątków (TAK) * młodocianych zatrudnionych do nauki zawodu oraz studentów odbywających praktyki zawodowe * pracodawcy 2. Mobbing to: * nauka zajmująca się takim tworzeniem środowiska ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - kolokwium

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1148

PIERWSZE KROKI NA STATKU  PO WEJŚCIU NA STATEK OBOWI-ĄZKIEM MARYNARZA JEST ZAPOZNANIE  SIĘ Z ZASADAMI BHP, WYMAGANIAMI ARMATORA I Z: - PLANAMI ALARMOWYMI - UPEWNIJ SIĘ ŻE SNASZ STATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃS - W RAZIE NIEJASNOŚCI IDZ DO III OFICERA - UŻYWAJ ŚRODKÓW OCHRONY ZAWSZE, KIEDY JEST TO WY...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - kolokwium 2

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

Fale radioweE  Długie 100 – 300 KHz ulegają  zagięciu w skutek przyciągania  ziemskiego   Średnie      300 KHz –  3MHz  Krótkie      3MHz –       30 MHz  UKF          30 MHz -    300MHz  Mikrofale  300 MHz – 300 GHz Radar - używają mikrofal...