Test z bhp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 9310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z bhp - strona 1

Fragment notatki:

W dokumencie znajduje się 47 pytań na 3 stronach w formacie doc. Pytania zawarte w notatce to m.in.: bezpieczeństwo pracy, ochrona pracy, zagrożenie w środowisku pracy, druga zasada bezpieczeństwa pracy, choroba zawodowa, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, czy relacje między pracodawcą a pracownikiem.


BHP [X] - poprawne odpowiedz
Bezpieczeństwo pracy to:
Zespół warunków których zachowanie jest konieczne aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia [X]
Zespoł warunkó gwarantujących pracownikom pewność zatrudnienia
Higiena pracy to
Schludność ubrania i higiena osobista
Nauka i działania obejmujące środki służące zapobieganiu chorobom zawodowym [X]
Ochrona pracy to:
Ochrona miejsc pracy przed ich likwidacja
Działania rządu i parlamentu składające się na gwarancje prawne służące zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy [X]
Elementy systemu pracy to:
Sektor wykonawczy nadzoru i naukowo badawczy [X]
Części skłądowe procesu produkcyjnego
Sektor nadzoru to:
Urzędy państwowe (PIP) i społeczni inspektorzy pracy oraz związki zawodowe [X]
Pracodawca i jego urzędnicy (dozór)
Sektor naukowo - badawczy w pojęciu ochrony pracy to:
CIOP oraz Instytut medycyny pracy w Łodzi i Sosnowcu [X]
PAN, AGH, PŚ, GIG Kopalnie doświadczalna Barycz
Ergonomia zajmuje się
Ekonomią procesów produkcyjnych i udziałem człowieka w tych procesach
Relacją człowiek - maszyna [X]
Ergonomia koncepcyjna to:
Koncepcyjne opracowanie procesów ekonomicznych produkcji
Projektowanie obiektów przemysłowych i jego wyposażenia w sposób dostosowany do wymagań jego pracowników [X]
Zagrożenie w środowisku pracy to :
Stan środowiska mogący spowodować straty a w szczególności wypadek lub chorobę [X]
Zagrożenia środowiska pracy w wyniku złej atmosfery wśród pracowników
Czynniki zagrożeń to zjawiska
Powodujące wypadki przy pracy lub choroby zawodowe [X]
Zagrażające ciągłości produkcji i osiągnięcia założonego efektu ekonomicznego
Najbardziej narażone na możliwość powstania wypadku są prace:
Powtarzalne
Niepowtarzalne (wyk sporadycznie) [X]
Pierwsza zasada bezpieczeństwa pracy nakazuje
Osłaniać elementy ruchome maszyny do wysokości 2,5m [X]
Zapewnić stały dostęp pracownika do maszyny
Druga zasada bezpieczeństwa pracy Zezwala na wykonywanie drobnych czynności korygujących i czyszczenia maszyny będącej w ruchu ale z bezpiecznego miejsca
Zakazuje jakichkolwiek czynności przy maszynie będącej w ruchu [X]
Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) dotyczą
Szkodliwości substancji, które można wyrazić w jednostkach masy i objętości [X]
W innych jednostkach
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCH) to stężenie pozwalające na prace przez 60min w czasie zmiany roboczej
30 min w czasie zmiany roboczej [X]
Czy (NDSP) najwyższe stężenie pułapowe pozwala na pracę Przez 45 min w ciągu zmiany


(…)

… w związku z pracą [X]
zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą
Czy wypadek, który nastąpił przy wykonywaniu przez pracownika czynności w interesie zakładu jest
Wypadkiem przy pracy [X]
Nie jest wypadkiem przy pracy
wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy to wypadek (tu jest jakieś pierdolenie ...)
w podróży służbowej [X]
na boisko w czasie zakładowej spartakiady
21.Wypadek w szczególnych…
… inspektor sanitarny (X)
29. Siarkowodór jest gazem:
wybuchowym (X)
nie wybuchowym
30. Najbardziej szkodliwe dla zdrowia pyły (frakcja respirabilna) to:
ziarna o średnicy powyżej 10 um
ziarna o średnicy powyżej 5 um (X)
31. Trójkąt wybuchowości służy do :
pomiarów katów wyłomu w skale przodka lub innego obiektu w wyniku zastosowania materiału wybuchowego
określenia wybuchowości mieszaniny gazów wybuchowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz