Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2008

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2008  - strona 1 Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2008  - strona 2 Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2008  - strona 3

Fragment notatki:

Imię i nazwisko....................................................... Nr indeksu.........
AE, luty 08 t.3 Proszę wstawić znak X pod słowem TAK lub NIE Prawo Test egzaminacyjny @ TAK NIE Określenie przepis prawny oznacza
a)formę nakazu lub zakazu
X
b) treść nakazu lub zakazu
X
Polskie prawo obowiązuje
a) na całym terytorium państwa bez żadnych wyjątków
X
b) na wszystkich statkach pod polską banderą
x
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
a) Preesowi Rady Ministrów
X
b) Prezydentowi RP
x
Sejm rozpatruje projekt ustawy a) w 2 czytaniach
X
b) w 3 czytaniach
X
Każdy minister w Polsce
a) kieruje 1 lub kilkoma działami administracji rządowej
X
b) jest członkiem organu kolegialnego
X
Model dualistyczny samorządu oznacza, że:
a) istnieją dwa szczeble podziału terytorialnego
X
b) samorząd realizuje zadania własne i zlecone przez administrację rządową
X
Pracę zarządu gminy organizuje
a) wójt
X
b) przewodniczący
X
Terenowe organy administracji niezespolonej są a) wojewodom
X
podporządkowane:
b) organom centralnym
X
Postępowanie administracyjne w danej instancji może kończyć:
b) ugoda X
a) decyzja
X
TAK NIE Umowa:
a) może być jednostronna X
b) jest zawsze dwustronna lub wielostronna
X
Testament jest:
a) umową
X
b) jednostronną czynnością prawną


(…)

…) prawo należące do kategorii praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych
X
Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest
a) Prezydent RP
X
b) Prezes RM
X
Podziału na model unitarny i dualistyczny samorządu dokonuje się:
a) według kryterium zadań
X
b) według kryterium organizacyjnego
X
Przedstawicielem Rządu (RM) w terenie jest a) marszałek województwa
x
b) wojewoda
X
Do zasad ogólnych postępowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz