Fizjologia wysiłku zagadnienia na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia wysiłku zagadnienia na zaliczenie - strona 1 Fizjologia wysiłku zagadnienia na zaliczenie - strona 2 Fizjologia wysiłku zagadnienia na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


  Zagadnienia – VI zaliczenie (fizjologia wysiłku I)    Powtórzenie:  Substraty energetyczne wykorzystywane przez miesień do resyntezy ATP i ich wykorzystanie w wysiłkach o  różnej  intensywności  i  czasie  trwania.  Definicje  podstawowych  procesów  katabolicznych  (glikoliza,  glikoliza beztlenowa, całkowite utlenianie glukozy, ß-oksydacja).    Każda  żywa  komórka,  aby  pełnić  swoje  funkcje,  rosnąć,  różnicować  się  ulegać  podziałem,  potrzebuje  dwóch rzeczy: energii oraz substancji budujących. Energia jest niezbędna do wykonywania takich zadań,  jak:  skurcz  mięśnia,  przewodzenie  sygnałów  nerwowych,  produkcja  i  wydzielanie  hormonów  lub  enzymów  trawiennych,  wprawianie  w  ruch  wrzeciona  podziałowego  oraz  wielu  innych.  Zużytkowanie  energii  wymaga  także  synteza  związków  organicznych,  z  których  komórka  jest  zbudowana  i  które  umożliwiają jej funkcjonowanie, takich jak białka, kwasy nukleinowe, cukry i tłuszcze. Za budulec służą  organizmom rozmaite, pobierane ze środowiska substancje organiczne i nieorganiczne, natomiast źródłem  energii mogą być związki chemiczne (organiczne lub nieorganiczne) bądź promieniowanie świetlne.    Odpowiednio, przemiany metaboliczne w komórce możemy podzielić na dwa rodzaje:  -  przemiany  kataboliczne  –  prowadzą  one  do  rozkładu  związków  organicznych  na  substancje  nieorganiczne  lub  prostsze  związki  organiczne;  ich  skutkiem  jest  produkcja  energii,  głównie  w  postaci  ATP.  - przemiany anaboliczne – prowadzą do syntezy związków organicznych z substancji nieorganicznych lub  prostszych  związków  organicznych,  zużywając  energię  w  postaci  ATP  dostarczaną  przez  fosforylację,  chemosyntezę lub procesy kataboliczne.    Energia uwalniana z ATP wydatkowana jest na:    Syntezę  różnych  związków  organicznych  (białek,  kwasów  nukleinowych)  w  przemianach  anabolicznych.    Pracę  mechaniczną,  np.  w  przypadku  skurczu  mięśnia,  ruchu  witki  lub  przemieszczania  się  chromosomów w trakcie podziału komórki.    Transportu rozmaitych substancji do i na zewnątrz komórki.    Tworzenie potencjału elektrycznego na błonie komórkowej np. komórki nerwowe.    Produkcję ciepła.      Całkowite spalanie glukozy:  1.  Glikoliza.  2.  Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu.  3.  Cykl Krebsa.  4.  Fosforylacja oksydacyjna.    Etapy całkowitego utleniania kwasów tłuszczowych:  1.  Acylo-CoA - Acetylo-CoA.  2.  Cykl Krebsa.  3.  Fosforylacja oksydacyjna.    Utlenianie kwasów tłuszczowych (β-oksydacja): 

(…)

…/l),
 Formą ich magazynowania w organizmie są triacyloglicerole, występujące w tkance tłuszczowej,
we włóknach mięśniowych,
 Dostarczają ATP w utlenianiu kwasów tłuszczowych (proces tlenowy) zachodzący w
mitochondrium.
AMINOKWASY:
 Metabolizowane w mitochondriach
 Aminokwasy rozgałęzione są źródłem energii w wysiłkach długotrwałych,
 Alanina, glutamina, asparginian, aminokwasy rozgałęzione…
…-CoA do mitochondrium.
3. β-oksydacja: proces utleniania kwasu tłuszczowego, któremu towarzyszy wytwarzanie ATP).
FOSFOKREATYNA -> związek gromadzący energię w wiązaniach wysokoenergetycznych występujący
w tkance mięśniowej, stanowi najważniejsze źródło energii w początkowej fazie wysiłku o maksymalnej
intensywności. Bierze udział w syntezie ATP, przekształcając się w kreatynę.
GLUKOZA:
 Bierze…
… związane z przepływem mięśniowym:
• przepływ krwi przez mięśnie,
• gęstość kapilar w mięśniu,
• dyfuzja tlenu do mitochondriów.
IV. Czynniki związane z metabolizmem mięśniowym:
• gęstość mitochondriów w mięśniu,
• masa mięśni i typ włókien mięśniowych,
• aktywność enzymów oksydacyjnych w komórkach mięśniowych,
• dostarczanie substratów energetycznych do komórek mięśniowych.
Podstawowym warunkiem…
….
 przy wzroście intensywności HR również wzrasta, a wzrost ten wykazuje liniową zależność do
wzrostu intensywności wysiłku.
 podczas wysiłków o wzrastającej intensywności obserwuje się niewielkie zmniejszenie tempa
wzrostu HR po przekroczeniu progu beztlenowego.
 im bardziej stromy jest wykres HR, tym gorsza jest wydolność organizmu.
 wzrost HR spowodowany jest zahamowaniem nerwu błędnego (czyli spadek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz