Fizjologia

note /search

Gruczoły trawienne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizjologia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4907

Gruczoły trawienne: żołądkowe,  jelitowe, wątroba i trzustka,  budowa i funkcje Gruczoły trawienne   • Zespół narządów występujących w układzie  pokarmowym, wytwarzających soki trawienne  potrzebne do chemicznej przeróbki pokarmu. Wyróżniamy: gruczoły trawienne przyścienne  - o mikroskopijnych  w...

Porównanie budowy układu pokarmowego człowieka i zwierząt domowych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizjologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2926

Porównanie budowy układu  pokarmowego człowieka i zwierząt  domowych.      Układ pokarmowy: jama ustna,  przełyk, żołądek, jelita Porównanie przewodów  pokarmowych Człowiek Układ trawienny systema digestorium • jama ustna  cavum oris • gardło  pharynx • przełyk  oesophagus • żołądek  gaster s.ven...

Gospodarka kwasowo-zasadowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876

Gospodarka kwasowo - zasadowa Prawo elektroobjętości płynów ustrojowych Prawo izomolarności (izoosmolarności) płynów ustrojowych Prawo izojonii (dążenie ustroju do utrzymania stałego stężenia jonów w tym również i wodorowych) Prawo elektroobjętości - płyny ustrojowe obojętnie w jakich przestrz...

Fizjologia wysiłku zagadnienia na zaliczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2359

  Zagadnienia – VI zaliczenie (fizjologia wysiłku I)    Powtórzenie:  Substraty energetyczne wykorzystywane przez miesień do resyntezy ATP i ich wykorzystanie w wysiłkach o  różnej  intensywności  i  czasie  trwania.  Definicje  podstawowych  procesów  katabolicznych  (glikoliza,  glikoliza beztl...

Fizjologia wysiłku - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1932

  Zagadnienia – VI zaliczenie (fizjologia wysiłku I)    Powtórzenie:  Substraty energetyczne wykorzystywane przez miesień do resyntezy ATP i ich wykorzystanie w wysiłkach o  różnej  intensywności  i  czasie  trwania.  Definicje  podstawowych  procesów  katabolicznych  (glikoliza,  glikoliza beztl...

Układ oddechowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fizjologia
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 3584

Układ oddechowy Wymień i opisz górne drogi oddechowe JAMA NOSOWA jest to dwudzielna przestrzeń na początku górnych dróg oddechowych. Wejście do niej stanowią nozdrza przednie a wyjście nozdrza tylne. Wysłana jest błoną śluzową i   nabłonkiem   wielorzędowym migawkowym. Funkcją nabłonka jest zwil...

Przemiana materii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1575

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA: Jest ona głównym źródłem ATP w organizmach oddychających tlenowo. Przepływ elektronów z NADH lub FADH2 do O2 przez kompleksy białkowe umiejscowione w wewnętrznej błonie

Fizjologia -ćwiczenia

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5159

Omówione zagadnienia są następujące. Neurologia - układ nerwowy, podziały, Komórki układu nerwowego, Neuron, CNS, funkcja kory mózgowej, podział funkcjonalny kory mózgowej, Funkcja rdzenia kręgowego, Kontrola ruchu i postawy ciała , Właściwości tkanki nerwowej, Ładunki elektryczne, receptory, SYnap...

Fizjologia a nauki pokrewne

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Fizjologia - nauka badająca czynności życiowe, jak np.: Oddychania, krążenie, odżywianie, poruszanie się, wydalanie, rozmnażanie Fizjologia komórki (cytofizjologia) Fizjologia porównawcza Fizjologia patologiczna Fizjologia układu n...

Krew - skład i zadania

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Fizjologia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2170

Krew : Fizjologiczne zadania krwi: - transport tlenu między układem oddechowym a tkankami, dwutlenku węgla między tkankami a układem oddechowym - dystrybucja substancji odżywczych do wszystkich tkanek ustroju - dystrybucja produktów przemiany materii, które muszą zostać usunięte z ustroju - dyst...