Gospodarka kwasowo-zasadowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka kwasowo-zasadowa - strona 1 Gospodarka kwasowo-zasadowa - strona 2

Fragment notatki:


Gospodarka kwasowo - zasadowa Prawo elektroobjętości płynów ustrojowych
Prawo izomolarności (izoosmolarności) płynów ustrojowych
Prawo izojonii (dążenie ustroju do utrzymania stałego stężenia jonów w tym również i wodorowych)
Prawo elektroobjętości - płyny ustrojowe obojętnie w jakich przestrzeniach się znajdują są elektrycznie obojętne. Znaczy to że suma stężeń anionów musi się równać sumie stężeń kationów w danym płynie ustrojowym fizyko-chemiczny charakter
Prawo izomolarności - ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych wszystkich przestrzeni wodnych jest jednakowe
Prawo izojonii - dotyczy dążności ustroju do zachowania stałego stężenia jonów (izojonia) w tym szczególności jonów wodorowych (izohydra) ch. Fizjologiczny
W utrzymaniu stałego pH plynów ustrojowych i krwi biorą udział: Układy buforowe krwi i tkanek
Pluca
Nerki
pH krwi: [H + ] =35-45 nmol/l
pH= 7,45-7,35
Ustrojowe układy buforowe :
kwas węglowy - wodorowęglany - bufor węglanowy
fosforan jednozasadowy - fosforan dwuzasadowy - bufor fosforanowy
białczanowi
hemoglobinowy
Bufor węglanowy (bufor lotny) najważniejszy bufor płynu pozakomórkowego
Bufor fosforanowy najważniejszy układ buforowy wewnątrzkomórkowy, w roztworze kw. Grupy fenolowe COOH nie ulegają dysocjacji, w środowisku zasadowym białka zachwują się jak kwasy, grupy fenolowe, tiulowe, COOH donatory jonów H+, białka to ważny wewnątrzkomórkowy ukł buforowy
Bufor hemoglobinowy najważniejszy układ buforowy wśród białek (ponieważ hemoglobina stanowi ¾ białek całkowitych krwi), wykazuje duże właściwości wiązania zasad, kwasowość Hb zmienia się ze stopniem utlenowania. Hemoglobina ma charakter kwaśny (bo grupy kwasowej hemu jest wiecej niż grup zasadowych globiny.
Proces regeneracji buforów zachodzi w : płucach
nerkach
układzie pokarmowym
układzie kostnym
Płuca rola: usuwanie CO2 który powstał w organizmie
pobieranie O2
w ciągu doby 330 - 440l czystego CO2 jest wytwarzane w organizmie (15-20 tys mmol CO2)
wymiana gazowa uzależniona jest od
stopnia wentylacji
perfuzji naczyń włosowatych
prawidłowego stosunku perfuzji do wentylacji
dyfuzji gazów przez ściany pęcherzyków płucnych
Hiperkarpia - retencja (zatrzymywanie) CO2 w organizmie (we krwi)
Nerki rola: dostarczenie do krążenia jonów wodorowęglanowych na drodze z …………………:
resorpcja zwrotna w kłębuszkach nerkowych
regeneracja wodorowęglanów
wytwarzanie kwaśności miareczkowej


(…)

… nerek w usuwaniu jonów H+ przy równoczesnym oszczędzaniu zasad ustrojowych, czyli wodorowęglanów opiera się też na możliwości wytwarzania w komórkach amoniaku, który następnie w świetle kanalików nerkowych wiąże jony wodorowe, powstają w ten sposób jony amonowe NH4+ , które są wydalene z moczem razem z znianami znajdującymi się w płynie cewkowym. Te aniony to aniony chlorkowe i siarczanowe
W procesie amoniogenezy biorą udział 2 aminokwasy glutamina i kwas glutaminowy (dostarczane do nerek z mięśni i układu nerwowego) Jest to skuteczniejszy sposób regeneracji zasad niż proces wytwarzania kwaśności miareczkowej. W warunkach fizjologicznych w procesie amoniogenezy ulega regeneracji ok. 2/3 zużytych wodorowęglanów.
Równanie Hendersona - Hasselbalcha
ph = pKa + log [A-]/[AH]
pKa - ujemny logarytm ze stałej dysocjacji cząst. Kwasu HA
A- - stężenie anionów kwasu
AH - stężenie niezdysocjowanych cząsteczek kwasu
Dla H2CO3 pH = 6,1+log [HCO3-]/[ H2CO3]
HCO3- - składowa metaboliczna
H2CO3 - składowa oddechowa Zaburzenia gospodarki kwasowo- zasadowej (zaburzenia = zaburzenia oddechowe)
Kwasica
Zasadowica
Procesy regeneracji układów buforowych odbywają się w nerkach o płucach w niewielkim stopniu w układzie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz