Wykłady Biochemia Kliniczna - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4725
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady Biochemia Kliniczna - wykłady - strona 1 Wykłady Biochemia Kliniczna - wykłady - strona 2 Wykłady Biochemia Kliniczna - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

med. Ludmiła Węglarz. Notatka jest to obszerny komplet wykładów, które poruszają zagadnienia takie jak: równowaga wodno-elektrolitowa, homeostaza wodna, skład elektrolitowy osocza, przestrzenie wodne, równowaga kwasowo-zasadowa, rola nerek, kwaśność miareczkowa, wydalanie jonów H+ z organizmu, śpiączki cukrzycowe. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: śpiączka ketonowa, śpiączka hipoglikemiczna, przemiany wody w ustroju, klirens osmotyczny wolnej wody, regulacja izowolemii, mechanizm wazopresynowy, zaburzenia gospodarki wodnej, oliguria, odwodnienie. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: rola płuc, transport CO2 z tkanek do płuc, rola układu kostnego, luka anionowa, kwasice oddechowe, zasadowica oddechowa.


(…)

… nerwowych lub osmo- , hemo-, czy baroreceptorów. Sygnały powstałe w receptorach są przekazywane do nerek za pośrednictwem ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego. Ponadto zmiany wodno-elektrolitowe cechuje zdolność bezpośredniego oddziaływania na czynność narządów wewnątrz wydzielniczych. Narządy te działają na nerki modyfikując ich czynność przez co zostaje przywrócona homeostaza. Homeostaza ustroju…
…, a następnie w ich cytoplazmie ulega uwodnieniu do H2CO3 ( proces trwa 1-2 sekund).
Powstający tu H2CO3 dysocjuje znów na HCO3- i H+ .
HCO3- zgodnie z gradientem stężeń dyfundują do płynu śródtkankowego, a następnie do krwi łącznie z jonami Na+. Wyprowadzenie (transport) jonów Na+ do płynu śródtkankowego odbywa się na zasadzie transportu aktywnego. Jony H+, powstające z dysocjacji H2CO3 są aktywnie wydzielane…
…) w procesie wytwarzania kwaśności miareczkowej i amoniogenezy: Kwaśność miareczkowa - pierwszy z procesów regeneracji wodorowęglanów.
Z moczem wydala się wiele substancji wykazujących właściwości buforowe. Wśród buforów moczu, łatwo wiążących jony H+ należy wymienić:
fosforany dwuzasadowe, kreatyninę, kwas moczowy, bufory wiążące jony H+ a w warunkach patologicznych także ketokwasy. Fosforany dwuzasadowe są najważniejszymi układami buforowymi moczu w stanach fizjologicznych.
W procesie wytwarzania kwaśności miareczkowej, zasadowy Na2HPO4 ulega przekształceniu w kwaśny fosforan NaH2PO4, przez co stężenie jonów H+ w płynie cewkowym zwiększa się kilkaset razy. Na jedną cząsteczkę powstającego NaH2PO4 organizm wytwarza jedną cząsteczkę HCO3-. Rola kreatyniny, kwasu moczowego i innych kwasów w wydalaniu jonów H…
… przez obszary naczyń tętniczych i żylnych.
Zmniejszenie objętości krwi krążącej, zmniejszenie ciśnienia krwi, ukrwienia nerek, złożenie ustroju w sód, stymulacja układu adrenergicznego, zwiększenie ładunku sodu docierającego do plamki gęstej aparatu przy kłębkowego stymulują wydzielanie reniny.
Renina zwiększając stężenie Angiotensyny 1 i 2 stymuluje sekrecję aldosteronu.
Na sekrecje aldosteronu wpływają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz